Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regionen ser problemen och löser dem

KOMMENTAR: I en insändare den 28 mars, Regionen blundar för katastrofen – sla.se – Skaraborgs Allehanda, menar Lene Lorentzen från Vårdförbundet att regionen blundar för problemen med kompetensbrist inom sjukvården och tvingar fram en omställning utan att ge primärvården rätt förutsättningar att ta ett större ansvar för invånarnas vård.

Vi menar att det är precis tvärtom. Vi kan inte fortsätta arbeta som idag med brist på vårdplatser, långa köer och personal som får slita hårt samtidigt som patienter upplever bristande tillgänglighet och kontinuitet. Vi ska göra rätt saker, inte göra som vi alltid har gjort. Just därför måste vården ställa om.

Vi känner till problemen med en ökande andel av befolkningen som blir allt äldre och allt sjukare och det leder till utmaningar för kommuner, primärvård och sjukhusvård. Idag använder vi vår dyraste resurs till patienter som med en väl utbyggd primärvård inte skulle behöva sjukhusvård. De mobila team med hembesök till de mest sjuka som vi infört och som nu snart finns i alla regionens delar visar på hur god nära vård drastiskt minskar behovet av inneliggande sjukhusvård. Bra digitala stöd är viktigt både för medarbetarna som kan lägga mer tid på patientmötet men det ökar också patienternas inflytande över sin egen vård. Vården behöver komma närmare invånarna men omställning tar tid. Just därför finns det också en omställningsbudget för att vi ska hinna bygga upp mer nära vård och avlasta sjukhusvården.

Sjukvården har stora utmaningar med kompetensförsörjning och vi måste på olika sätt arbeta med att öka attraktiviteten där vi tror att lön kan vara en del men det finns många mer saker att göra för att få till en god arbetsmiljö. Vi tror att en omställning av vården faktiskt är en förutsättning för en bra framtida kompetensförsörjning. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för patientens bästa. För att lyckas måste vi ställa om. Omställning för oss innebär en utbyggnad av den nära vården, koncentration av vård för bättre kvalitet och tillgänglighet och ökad användning av digitala vårdformer och tjänster. Att inte ställa om vore att blunda för problemen.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen