Rosaline Marbinah, ordförande i LSU, Sveriges ungdomsorganisationer deltog i samtalet. – Unga ser en potential i EU, men vi behöver mer kunskap om Europasamarbetet och behöver känna att vi har ett reellt inflytande, menade hon. Foto: Anna Rehnberg

Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU  – där publiken var med och styrde diskussionen.
– Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om, sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Trots avspärrningar i trafiken och indragningar i spårvagnslinjer var trappan i Världskulturmuseet fullsatt med åhörare som ville delta i samtalet om ”Morgondagens EU”. I kulisserna väntade EU-kommissionären Cecilia Malmström (L), vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och EU- och handelsminister Ann Linde (S), på att dra igång debatten.

– Toppmötet har ett spännande innehåll, men man ska inte glömma att ungefär hälften av alla beslut som fattas i kommunerna och VGR påverkas av aktiviteter i EU, sa Johnny Magnusson.

Cecilia Malmström som var först ut i panelen pratade om hur EU gått från en deppig samling medlemsländer efter Brexit förra året till ett förnyat självförtroende under 2017.

Hur ska vi fortsätta?

– Det finns en tillväxt i alla länder i Europa och stödet för EU ökar. Nu är frågan hur vi ska fortsätta, sa hon.

Vänsterpartisten Jonas Sjöstedt visade inte riktigt samma entusiasm när han tog över samtalspinnen. Istället beskrev han ett EU som en 60-åring som behövde återhämta sig efter tre svåra hjärtattacker. Den ekonomiska krisen, flyktingkrisen och Storbritanniens beslut att lämna EU.

– Och som många andra 60-åringar är EU i behov av att banta. EU behöver demokratiseras och lämna över en del av makten till de nationella parlamenten, ansåg han.

EU-kommissionären Cecilia Malmström, vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt debatterar.
EU-kommissionären Cecilia Malmström, vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt debatterade EU-frågor dagen före EU-toppmötet.
Foto: Anna Rehnberg

Flyktingsituationen i topp

När även Ann Linde hade gett sin syn på EU, som Sverige är ”väldigt beroende av” var det dags för publiken att använda sig av mentometerknappar i sina mobiler.

Vad är EU:s största utmaning just nu, löd frågan. Av sex alternativ hamnade flyktingsituationen i topp med 38 procent av rösterna. Därefter följde ”demokrati och delaktighet” med 26 procent.

– Flyktingsituationen är klart en jätteviktig fråga som Europa har en moralisk skyldighet att lösa. Vi har lagt fram ett förslag som går ut på att alla tar ansvar, men det bygger på att samtliga medlemsländer säger ja, sa Cecilia Malmström.

Demokrati och delaktighet

Hon fick medhåll av Ann Linde som fortsatte med att haka på åhörarnas näst viktigaste punkt, om betydelsen av demokrati och delaktighet. EU- och handelsministern tog upp frågan huruvida EU ska införa sanktioner mot medlemsländer som bryter mot reglerna om mänskliga rättigheter.

– Vi har trott att det har räckt med tuffa krav när ett land ansöker om medlemskap. Nu får vi, lite yrvaket, hantera medlemsländer som inte följer fattade beslut, sa hon.

Rosaline Marbinah, ordförande i LSU, Sveriges ungdomsorganisationer deltog också i samtalet.

Rosaline Marbinah ordf LSU Sveriges ungdomsorganisationer, Magnusson, ordf regionsstyrelsen VGR.
Rosaline Marbinah, ordf. LSU Sveriges ungdomsorganisationer och Johnny Magnusson, ordf.  i regionstyrelsen VGR är överens om att kunskapen om EU behöver öka. Hälften av alla beslut som tas i kommuner och regioner och landsting påverkas av EU. Foto: Anna Rehnberg

Öka kunnandet

– Unga ser en potential i EU, men vi behöver mer kunskap om Europasamarbetet och behöver känna att vi har ett reellt inflytande, menade hon.

Kunskapen om EU ska nu öka i Västra Götaland  – det har Johnny Magnusson och Ann-Sofie Hermansson kommit överens med EU- och handelsministern om, berättar regionstyrelsens ordförande.

– Vi har lovat varandra att öka kunnandet, så att medborgarna förstår vad vi vill med EU, berättar han.

Arrangemanget gjordes inom EU-hösten, som är en samverkan mellan VGR, Göteborgs Stad, GR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Text: Lotta Engelbrektsson
vgrfokus@vgregion.se


Vad tycker du om dagens samtal om EU?

Rebecca Aggestam,

Rebecca Aggestam, 17 år, Centrum

– Jag fick lite större inblick i hur EU fungerar. Jag tyckte att det var intressant när EU- och handelsministern Ann Linde

tog exemplet om fri surf i Europa. Att det det faktiskt inte är telebolagen som erbjuder oss att surfa utan extra kostnad i andra länder, utan att EU ligger bakom.

Erik Wheeler

Erik Wheeler, 18 år, Sävedalen

– Jag är politiskt engagerad och blev tipsad om att gå hit. EU är känt för att vara väldigt byråkratiskt och jag ville se vad som ligger bakom besluten som fattas där. Fast jag lärde mig inget som jag inte redan kände till, även om det var roligt att få en inblick i hur representanterna för de olika partierna resonerar.Robin Stenström

Robin Stenström, 27 år, Svingeln

– Det var spännande och jag tycker att jag lärde mig en del nya saker. Jag studerar Europakunskap på universitetet och är förstås intresserad av ämnet. Det var bra dynamik i diskussionerna och jag håller med Rosaline Marbinah om att det är viktigt att stärka kunskaperna om EU. Jag tror att samarbetet inom EU behöver förbättras, inte minst när det gäller miljöpolitik.

Sarah Aggestam

Sarah Aggestam, 15 år, Centrum

– Det var roligt att höra de olika partiernas åsikter och jag lärde mig väldigt mycket. Men jag tycker att vi har bra undervisning om EU i skolan och jag tror jag förstår det mest grundläggande. Min plan är att läsa samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och ägna mig åt politik.

Text: Lotta Engelbrektsson
Bild: Anna Rehnberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Så mycket EU-stöd får Västra Götaland

Så påverkar EU din vardag

Visst kan vi påverka i EU

EU-toppmötet sätter Göteborg på kartan

EU-stöd jättebra hjälp men stressande