På tisdagen träffas regionfullmäktige i Alingsås. Bild: Peter Wahlström

På morgondagens regionfullmäktige är flera tunga ärenden uppe för beslut. Ett av dem är kompletteringsbudgeten för 2018 med förslag om extra pengar till kvinnors hälsa och förbättrade arbetsvillkor.

I kompletteringsbudgeten finns också bland annat förslag om satsningar på psykisk hälsa och primärvård.

Sverigeförhandlingen

Dessutom kommer den stora infrastruktursatsningen föranlett av Sverigeförhandlingen upp för beslut. Det handlar om totalt 1,89 miljarder kronor som ska användas till bland annat spårvagnslinjer, busslinjer och en linbana.

Sammanträdet äger rum i Alingsås på Estrad, Bryggaregatan 2. Sammanträdet är öppet för allmänheten och börjar 09:30.

Klockan 13:00 delas Folkhälsopris 2017 och Jämställdhetspris 2017 ut.

Följ sammanträdet via webb-tv eller radio via denna länk.

Här hittar du alla ärendeunderlag och dagordningen.