Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Folkhälsomyndigheten

Tio fall av salmonella utreds av smittskydd

Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

Sedan oktober har tio personer diagnosticerats med Salmonella Kentucky.

– Detta är en i Sverige, ovanlig typ av salmonella som vanligtvis inte orsakar svåra symtom, kommenterar biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog. Samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen är engagerade i utredningen för att snabbt få klarhet i utbrottets orsak.

Försöker hitta smittkällan

Den senaste veckan har ytterligare patienter, som har vårdats på sjukhusen, fått diagnosen salmonella. Undersökning pågår för att se vilka av dessa som tillhör Salmonella Kentucky–utbrottet.

Ytterligare några personer i tre landsting i Sverige har diagnosticerats med salmonella av samma typ. Utredning för att hitta smittkällan pågår i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Smittan är med stor sannolikhet födoämnesburen.

Fakta om salmonella

Salmonella är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. I sällsynta fall kan bakterien orsaka allvarliga infektioner som blodförgiftning. Det tar oftast ett till tre dygn från smittotillfället tills symtom uppkommer. Salmonella smittar i regel via livsmedel eller dryck.

Läs mer om salmonella på 1177 Vårdguiden.

Kommentarer är stängda.