Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och vice ordförande Helén Eliasson (S) är bekymrade över att järnvägen Göteborg-Landvetter-Borås tagits bort ur den nationella transportplanen.

VGR-kritik mot transportplanen: Lagt kort ligger!

Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för tillväxt och arbetsmarknad i Västra Götaland. Men i Trafikverkets nya förslag till  nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har satsningen plockats bort.

Om järnvägsbygget, enligt tidigare planförslag, kan starta om två år blir det klart framåt 2030. Kommer bygget inte med förrän nästa planperiod får invånarna i Västra Götaland vänta tills framåt 2040 eller 2050 på vettiga pendlingsmöjligheter.

– Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Så som förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Lagt kort ligger

Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

– Lagt kort ligger! Vi förväntar oss att utbyggnaden finns kvar i den plan som regeringen fattar beslut om under våren 2018, säger regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S).

VGR tycker att det både är förvånansvärt och ovanligt att Trafikverket väljer att plocka bort ett järnvägsobjekt ur planen, som dessutom har planerad byggstart inom två år. Samtidigt föreslår Trafikverket nya järnvägsinvesteringar i andra regioner som inte fanns med i nuvarande plan.

Johnny Magnusson vill inte sia om hur stora påverkansmöjligheter VGR och andra remissinstanser i Västsverige har.

Kommuner hamnar i vänteläge

– Det handlar om pengar. Allt går ju till Ostlänken som är svindyr. Men varför inte låna upp pengarna som behövs  då, så vi får igång bygget nu, säger han.

Sedan förslaget om den nya trafikplanen kom i slutet av augusti har VGR legat på och försökt påverka för att ändra det.

–Jag diskuterade frågan med statsminister Stefan Löfven (S) när han var i Trollhättan nyligen och med Jonas Sjöstedt (V) i samband med EU-toppmötet så de är väl medvetna om behovet, säger Johnny Magnusson.

Johnny Magnusson ser flera bekymmer om järnvägsbygget skjuts på framtiden. EU kräver  spårbunden trafik till Landvetters flygplats. Järnväg till flyget skulle minska biltrafiken till flyget och underlätta resandet avsevärt. De kommuner som finns längs den planerade sträckan hamnar i ett vänteläge eftersom de har reserverat mark för utbyggnaden som de inte kan göra något annat med i väntan på beslut.

Bussar var femte minut

Dessutom är sträckan Göteborg-Borås ett av Sveriges pendlingstätaste stråk där det passerar bussar via Korsvägen var femte minut. Med en utbyggd järnväg skulle trafiksituationen och miljön förbättras avsevärt.

– Den nuvarande järnvägen mellan Göteborg och Borås tar dubbelt så lång tid som att köra bil, så den är inte ett alternativ för de flesta, säger Johnny Magnusson.

Läs hela remissyttrandet här

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Ska det bli utbyggnad av järnvägen i Västra Götaland inom överskådlig tid? Regeringen fattar beslut under våren 2018. Foto:Thomas Harrysson.

Kommentarer är stängda.