Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Per Arnell, verksamhetschef Ambulanshelikoptern VGR. Bild: Kent Eng

Blod i helikopter kan rädda liv

– Att ge blod direkt på olycksplats eller under transport till sjukhus kan öka chanserna till överlevnad, säger Per Arnell, verksamhetschef för VGR:s ambulanshelikopter.

VGR:s ambulanshelikopter var först i Sverige med blodtransfusion direkt på olycksplatsen i organiserad form. Nu har VGR delat med sig av sitt koncept till fler landsting som ser fördelarna med att starta livräddande insatser så tidigt som möjligt.

Att helikoptern kunde börja med blodtransfusioner bygger på ett väl etablerat samarbete med blodcentralen på Kungälvs sjukhus.

– Vi var den första helikoptern i Sverige som införde det här i organiserad form och det är tack vare vårt fantastiska samarbete med blodcentralen på Kungälvs sjukhus, berättar Per Arnell.

När projektet startade förvarades blodet i kyl på helikopterbasen. Man hade då möjlighet att ta med två påsar blod i situationer då man i förväg visste att det behövdes. Men ibland blev det komplicerat. Till exempel om helikoptern var på ett uppdrag och åkte på nästa utan att gå ner på hemmabasen i Säve utanför Göteborg.

Blod är färskvara

I helikoptern finns alltid två enheter krisblod, sammanlagt 500 ml.

Blodcentralen i Kungälv förser helikoptern med färskt blod som byts ut varje vecka. Blod som inte använts tas tillbaka till sjukhuset vilket gör att det hålls i ständig cirkulation. Blod är färskvara och temperaturen måste ständigt övervakas både i kylskåpet på basen och i helikopterns kylväska. Skulle temperaturen där förändras får blodcentralen ett larm och kan vidta åtgärder.

– Att vi ständigt kan ha färskt blod och att inget heller går till spillo är ett stort logistiskt arbete som vi inte hade klarat utan samarbetet, säger Per Arnell.

Blodet som används är så kallat krisblod som kan ges till alla oavsett blodgrupp. Det är nollnegativt och så ovanligt att endast sex procent av befolkningen har det.

Helikopterblodet räddade Magnhild

Magnhild Storrösten som råkade ut för en svår cykelolycka i Strömstad nyligen är övertygad om att blodet hon fick på plats i helikoptern räddade hennes liv. Läs och se filmen om Magnhilds dramatiska olycka här.

– Vi följer upp alla patienter vi ger blod och ser hur det går för dom. Det är i regel mycket svårt skadade och alla överlever inte heller. Vi är övertygade om nyttan av att ge blod till patienter í blödningschock så tidigt som möjligt. Men antalet patienter är ännu för litet för att vi ska kunna dra några slutsatser. Det finns inga vetenskapliga bevis för att vi ökar överlevnaden med en viss procent, säger Per Arnell.

Inte etiskt försvarbart

Per förklarar att för att få jämförande siffror skulle man behöva låta bli att göra motsvarande livräddande insatser, alltså låta bli att ge blod till patienter som förlorat stora mängder, i exakt samma situationer.

– Det känns inte etiskt försvarbart.

Färska studier, framförallt från krigsområden, har jämfört överlevnad hos skadade som fått blod tidigt jämfört med sent. De talar klart för nyttan av att ge blod tidigt, enligt Per Arnell.

– Vad vi kan säga är att tidiga insatser gör att patienterna kommer in till sjukhuset i bättre skick än annars. Det gör sannolikt att de får kortare vårdtider och ökad överlevnad.

Sedan ambulanshelikoptern i VGR började ge blod i organiserad form har Uppsala och Värmland följt efter enligt samma koncept.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Det krävs erfaren personal till det krävande uppdraget att bemanna ambulanshelikoptern. Narkossköterska Anette Svantesson, narkosläkare Staffan Söderström, verksamhetschef Per Arnell, pilot Thomas Edwards och pilot Philip Meyer är i tjänst när VGRfokus besöker basen på Säve. Foto: Kent Eng

Fakta ambulanshelikoptern i VGR:

  • Sedan juni 2016 har 27 patienter fått blod och ytterligare 16 har fått plasma.
  • Helikoptern är bemannad med två piloter, en narkosläkare och en narkossköterska.
  • Läkare och sjuksköterska arbetar två månader på sitt hemmasjukhus någonstans i VGR och en månad i helikoptern på ett rullande schema. All personal har lång erfarenhet.
  • I helikopterns kylväska finns ständigt två enheter blod. Utöver det finns  plasma i pulverform som blandas på plats.
  • Dagtid är starttiden fem minuter från larm till att helikoptern är i luften och 15 minuter nattetid.
  • Helikoptern har en maxfart på 280 kilometer i timmen och tar sig från Säve till Strömstad på 30 minuter, till Gullspång på 40, Trollhättan 14 och till Öckerö på fem minuter.