Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Utbrottet av mässling i Göteborgsområdet är begränsat enligt biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: VGR

Ett begränsat utbrott av mässling

Åtta personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december.

Det första fallet konstaterades av 1177 den 10 december och patienten hänvisades till Östra sjukhusets akutmottagning. Smittspårning har pågått sedan dess och under den senaste veckan har ytterligare sju fall konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Utbrottet i Göteborg är begränsat och Sahlgrenska Universitetssjukhusets jourhavande sjukhusdirektör Anne Olmarker, säger att julhelgens smittspårning har gått mycket bra.

– Vi är fortfarande i stabsläge för att stötta verksamheterna och för att samordna aktiviteterna, säger Anne Olmarker.

Smittspårning pågår

Sjukhuset arbetar fortsatt intensivt med att spåra patienter som kan ha blivit exponerade för smitta och vill uppmana till att svara på dolda samtal, som kan vara från sjukvården. Det är många som har exponerats, men få väntas bli smittade.

– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Olmarker.

Regional samverkan

Smittskydd Västra Götaland bedömer för närvarande att nya fall av mässling kan dyka upp fram till och med 11 januari. Från smittotillfället tar det 6 till 18 dagar innan sjukdomen bryter ut. Om du tror att du själv eller någon av dina anhöriga har blivit smittad ska du inte söka vård direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. Gå först in på 1177.se och läs om mässling. Tror du fortfarande att du har mässling, ring 1177 för bedömning och råd om var du ska vända dig.

Sjukhusen, vårdcentraler och jourmottagningar inom Västra Götaland har ökad uppmärksamhet.

– Det finns alltid en regional samverkan inom sjukvården i Västra Götalandsregionen som leds av regional tjänsteman i beredskap. Naturligtvis har mässling i Göteborgsområdet inkluderats i denna samverkan under den gångna helgen, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

Symptom vid mässling

Typiska symptom vid mässling är feber, ögonirritation, hosta, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter tre till fyra dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.

Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter några dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt.

Mässling är en virussjukdom och det finns ingen botande behandling när sjukdomen väl har brutit ut. Dock går det i vissa fall att förhindra sjukdomen hos dem som inte är immuna om man tidigt efter smittotillfället ger vaccin.

Mässling är i de flesta fall ofarlig och läker ut av sig själv. Om man har mässling är det vanligt att samtidigt få bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation och lunginflammation. De behandlar man med antibiotika.

I sällsynta fall kan mässlingen bli allvarlig och till och med dödlig.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: De löper störst risk att smittas

  • Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos.
  • Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.
  • Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1980.
  • Personer som frivilligt har avstått från vaccination.
  • Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).

Hur ska man göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

  • Den som misstänker mässling ska först gå in på 1177.se, den som tror att de har mässling ska ringa 1177 för rådgivning.
    När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Läs mer om mässling på 1177.se

Kommentarer är stängda.