Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Thomas Harrysson

Högt betyg till Folktandvården

93 procent av kunderna är nöjda och rekommenderar gärna Folktandvården till andra.

– Vi får mycket höga betyg i bemötande, kompetens, lyhördhet och genomförande av behandling. Allra nöjdast är våra kunder som har Frisktandvård, säger kommunikationschef Jenny Erkholm.

Folktandvården Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på vad kunderna tycker om Folktandvården och den tandvård de får. Årets kundundersökning genomfördes under maj och juni på 157 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård.

Rekommenderar gärna till andra

Totalt har 11 624 kunder svarat. Undersökningen mäter kundernas uppfattning om Folktandvården Västra Götaland inom flera olika områden. Deltagarna anger hur mycket de håller med om ett antal påståenden.

Ett av påståendena i undersökningen lyder ”Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra”. Där svarar 93 procent att de håller med helt eller delvis.

Allra nöjdast de kunder som har Frisktandvård, tandvård till fast pris. Totalt har närmare 200 000 av Folktandvårdens kunder Frisktandvård.

Prislistan kan förtydligas

Men det finns också områden som går att förbättra. Det handlar bland annat om kostnadsinformation både inom allmäntandvård och specialisttandvård.

– Vi har jobbat med att förtydliga vår prislista, både på webben och som trycksak. Klinikerna själva har lokala aktiviteter med fokus på hur vi ska ge tydlig information med kostnadsförslag till kunderna, säger Jenny Erkholm.

Väntetiden till specialisttandvården är också ett område som Folktandvården jobbat mycket med.

– Eftersom vi är mitt i en generationsväxling så är tillgängligheten till specialister en utmaning. Vi har jobbat flera år med att se över hur vi prioriterar remisser, så det görs på bästa sätt. Vi har jobbat med produktions- och kapacitetsplanering och på det sättet minskat väntetiden.

Videomöten med specialist

Under 2018 kommer Folktandvården också att införa distanskonsultationer där allmäntandläkaren och patienten kan ”träffa” specialisten via videouppkoppling.

– Kundernas åsikter om oss och våra tjänster är viktiga och hjälper oss att utveckla verksamheten. Resultatet i årets kundundersökning är ett kvitto på att kunderna uppskattar det arbete våra medarbetare gör på klinikerna varje dag. Samtidigt hjälper det oss att identifiera utvecklingsområden där vi kan lyfta oss för att bli ännu bättre, säger Jenny Erkholm.

Här kan du läsa mer om Folktandvården

Text:Folktandvården
vgrfokus@vgregion.se

Kommentarer är stängda.