Jeanette Schäring arbetar med konstnärlig forskning och experimentellt med växter, ekologi och växtfärgning. Foto: Anneli Abrahamsson

Färgkonstnären Jeanette Schäring bodde tre månader i Madagaskar med hjälp av ett stipendium från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Det var hårt. Mycket hårdare än jag räknat med. Men jag älskade människorna, rytmen och alla historier.

Jeanette Schäring är född och uppvuxen i textilstaden Borås. Hennes konst fokuserar mycket på natur och ekologi.

– Jag vill använda färgen från växter som en kraft för förändring. Jag har till exempel arbetat med hur man kan färga fibrer som kirurger kan använda för att sy.

Jeanette Schäring var i Madagaskar 11 maj till 10 augusti 2017.  Att kulturnämnden erbjuder stöd till vistelser i gästateljéer visste hon. Men att det blev just Madagaskar var en slump.

Inget rent vatten

– Jag blev inbjuden att föreläsa på  konferensen ’Plants, Ecology and Colour’ och sedan bad en vän mig att stanna kvar efter konferensen.

Madagaskar är en stat belägen på ön Madagaskar i Indiska oceanen, öster om södra Afrika. Ön är till ytan världens fjärde största.

– Madagaskar är fattigt. 92 procent lever i fattigdom. Det finns inget sanitärt, inget rent vatten, dålig sjukvård, matbrist, i stort sett endast ris från Pakistan och mycket korruption. Men mötet med människorna, att lyssna till deras historier fick mig att reflektera mycket över mig själv. Vem jag är, vad min konst är. Det var svårt att ta deras tid när många inte ens hade mat för dagen.

Bil transporteras på flotte i Madagaskar
Jeanette fick uppleva en bilresa på RN5 som är en nationalväg och rankad som en av fem farligaste vägarna i världen av BBC. Bilen fick lastas på en flotte. – Vi hade folk med oss i bilen för att hjälpa till att ta oss genom passager av lera, berg, floder eller andra svåra hinder, berättar Jeanette. Foto: privat.

Utforskade det sociala

Hur påverkade det din konst?

– Det är svårt att arbeta med färgning när det inte finns vatten. Men min vistelse i Madagaskar har startat många olika processer i mig, väckt mycket frågor som jag bär med mig i mitt skapande.

Vad har vistelsen betytt för din konst?

– Oerhört mycket. För förutom att jobba med miljö och natur arbetar jag mycket med sociala frågor och möten med människor. Men att utforska det sociala blev en av de viktigaste frågorna i mitt skapande.

Har du några råd till den som vill arbeta med sin konst utomlands?

– Våga pröva. Öppna dig för nya möten, nya spännande kulturer och utbyten av erfarenheter och kunskap. Var öppen för att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Våga låta det vara en process och tänk inte så mycket på resultatet.

Text: Jonathan Neselrot
vgrfokus@vgregion.se

Bil som har fastnat i Madagaskar
Korgen är kulturellt mycket viktig i Madagaskar. Den används som redskap och bärs ofta på huvudet. Olika plantmaterial används som t.ex. raffiafiber – som är lite mer exklusivt. Korgen kom att bli en del av Jeanettes konstnärliga undersökande  under vistelsen. Foto: privat.

Text: Jonathan Neselrot
vgrfokus@vgregion.se


Om Jeanette Schäring

Jeanette Schäring har en Master of Fine Arts i Textilkonst ifrån Göteborgs Universitet. Hon arbetar med konstnärlig forskning och experimentellt med växter, ekologi och växtfärgning  med ett brett perspektiv. Jeanette Schärings arbete blandar gränserna mellan kultur historia, kropp, hantverk, textilkonst, vetenskap, aktivism och ekologisk filosofi, med fokus på hälsa, vatten, mat, mångfald, hållbara sociala projekt och samarbeten med vetenskapen.

Om kulturnämndens stöd för vistelser i gästateljéer

Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer.

Vistelseperioden är valfri men måste ske under 2018, dock ej i januari. Stipendiet ska täcka kostnader för resor tur och retur, levnadskostnader, altejéhyra och bostad samt material. Maxbelopp är 50 000.

Den sökande ska motivera vad en vistelse kan tillföra konstnärskapet. Vistelseperiod bestäms i samråd mellan den sökande, koncernavdelning kultur och ateljéplatsen.

Här kan du läsa mer om stödet och hur du ansöker

Sista ansökningsdag 15 december