Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kulturtolk Khadra Mahmud och sjuksköterska Ann Lindgren med en patient.

Först i Sverige med egna kulturtolkar

Som första sjukhus i Sverige har NU-sjukvården anställt egna kulturtolkar. Det är språktolkar som även överbryggar kulturskillnader mellan patienter och personal.

Sedan några veckor finns det två svensk-arabisktalande och två svensk-somalisktalande kulturtolkar på NU-sjukvårdens kvinnoklinik. Alla fyra är utbildade undersköterskor. En arabisktalande och en somalisktalande kulturtolk arbetar dagligen under de tider som verksamheten har flest besök och behandlingar.

Först i Sverige

Barnmorskan Elizabeth Franklin fick idén till kulturtolkarna när hon arbetade med sin magisteruppsats och gjorde en observationsstudie på Maltas akutsjukhus. Där arbetar kulturtolkar med hela sjukhuset som arbetsplats.

Elizabeth Franklin fick idén till kulturtolkarna när hon gjorde en observationsstudie på Maltas akutsjukhus.

Hon har nu tagit med sig idén till NU-sjukvården som är först i Sverige med att ha kulturtolkar anställda på sjukhuset. Här jobbar de på kvinnoklinikens avdelningar och mottagningar. Det gör att kulturtolkarna och den övriga personalen lär känna varandra.

Positiva reaktioner

Kulturtolkarna har under hösten gått bredvid personalen på kvinnoklinikens alla avdelningar. Från den 30 november arbetar de fullt ut.

– Det har bara varit positiva reaktioner, både från patienter och personal. Patienten kan ställa frågor som de annars kanske inte hade haft möjlighet till och de blir mer medvetna i sin egen vård, säger Elizabeth Franklin.

Skapar trygghet

Kulturtolkarna skapar trygghet för patienterna, tar reda på personliga behov och förbereder inför vårdmötet, genom att förklara hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar. De ger inte medicinska eller egenvårdsråd och undviker att förmedla sina värderingar i samtalet. De har tystnadsplikt precis som all vårdpersonal.

– Rent konkret innebär kulturtolkningen att själva dialogen kvalitetssäkras genom att tolkningen utförs av en som kommer från samma kultur som patienten eller känner till den, säger Elizabeth Franklin. Det betyder ofta att istället för ja och nej-svar så får vårdpersonalen en rikare bild av symptomen och kan därigenom ställa bättre diagnos och ge en bättre vård.

Text och foto: Emma Bergman
vgrfokus@vgregion.se

Kulturtolkarna Mona Omar, Ronask Koteli, Khadra Mahmud och Hala Kalioundji.