Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg säger att mässling är mycket smittsam. Den som tror sig ha symtom ska läsa på 1177.se först. Det är ytterst viktigt att man inte utsätter andra för smitta, exempelvis i väntrum.

Det finns ännu bara ett känt fall av mässling i göteborgsområdet. Men eftersom inkubationstiden är upp till tre veckor kan det fortfarande dyka upp fler fall.

– Vi tror att risken för spridning är liten eftersom vi har kontaktat samtliga personer som vi vet kan ha utsatts för smitta, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen (VGR).

En vuxen person med mässling har sökt vård inom VGR både på en vårdcentral i Östra Göteborg 8 december och dagen efter på akutmottagningen på Östra sjukhuset. Smittskydd har nu spårat upp alla som man vet kan ha kommit i kontakt med den smittade personen och informerat om symtom och risker.

Fler kan insjukna

Personen har vistats i göteborgsområdet och varit smittsam  mellan 3 och 10 december. Inkubationstiden för mässling är 7-18 dagar vilket gör att fler nu skulle kunna insjukna. Nya fall beräknas kunna tillkomma fram till och med den 30 december.

Symtomen är feber, ögonirritation, torrhosta och utslag i munslemhinnan. Efter någon dag kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig mot bröstet.

– Mässling är luftburen och mycket smittsam. Så om du  till exempel sitter i samma väntrum som någon med mässling kan du bli smittad, om du inte är immun eller vaccinerad, säger Thomas Wahlberg.

Även om de flesta blir friska, kan mässling orsaka svåra komplikationer som i sällsynta fall kan leda till döden.

Utrotad i Sverige

Sjukdomen orsakas av virus och det finns ingen specifik behandling, men däremot effektiva vacciner. Världshälsoorganisation (WHO) bedömer att det finns förutsättningar för att utrota sjukdomen genom vaccinationsprogram, vilket numera ingår i organisationens långsiktiga mål.

Mässling har i princip varit utrotad i Sverige sedan slutet av 1980-talet tack vare vaccinationsprogrammet. De senaste åren har dock flera större utbrott av mässling skett då personer som kommit hit från andra länder burit på smittan.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: De löper störst risk att smittas

  • Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos.
  • Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.
  • Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1981.
  • Personer som frivilligt har avstått från vaccination.
  • Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).

Hur ska man göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

Den som misstänker mässling ska först ringa 1177 för rådgivning. När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Läs mer om mässling på 1177.se