Ulrika Ferm, chef på Dart som arbetar med bildstödet KomHIT Flykting
Vårdknippan består av tio kort, ett för varje språk, med de viktigaste orden. Den borde all vårdpersonal ha, enligt Ulrika Ferm. Foto: Kent Eng

Ett världsunikt sätt att kommunicera med bilder väcker uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Ulrika Ferm på Västra Götalandsregionen (VGR) är en av hjärnorna bakom – se filmen här nedan.

– Det här är det viktigaste projekt jag genomfört i hela mitt liv, säger Ulrika Ferm.

Det handlar om ett hjälpmedel som underlättar kommunikationen mellan vårdpersonal och flyktingar.

Tänk att du som höggravid kvinna har flytt ditt land, du är rädd, du har ont och du förstår inte vad personalen säger. Det är en extremt utsatt situation och jätteviktigt att kunna kommunicera med den som hjälper dig. Är det dessutom ett akutläge kanske det inte heller går att få fram en tolk med kort varsel. Då kan verktyget KomHIT flykting vara till stor hjälp.

Verktyget består av bilder med skrivna ord på det aktuella språket. Bildstödet ersätter inte tolk, utan är tänkt att användas i situationer när det är svårt att få tag på en tolk eller när patienten inte vill ha tolk.

Extremt utsatt situation

”Jag är snäll”. Bilden visar en leende person som samtidigt håller en hand på den andre personens axel. På bilden står också meningen på arabiska eller något av de andra nio språken som bildstöden översatts till.

– Med en sådan inledning skapar du trygghet och får patienten att slappna av, säger Ulrika Ferm, chef på Dart och projektledare för KomHIT flykting.

Hon håller upp ett inplastat papper med olika bilder som alla handlar om förlossning. En bild visar en smärtskala från ett till tio. En annan bild hur vårdpersonal känner på magen.

– Tänk att du som höggravid kvinna har flytt ditt land, du är rädd, du har ont och du förstår inte vad personalen säger. Det är en extremt utsatt situation och jätteviktigt att kunna kommunicera med den som hjälper dig, säger Ulrika Ferm.

”Det viktigaste jag gjort”

Ulrika Ferm är docent i lingvistik och har under sina 25 år på Dart arbetat med kommunikationsstöd för personer med olika funktionsnedsättningar. Dart startade 2013 projektet KomHIT, med målet att tillgodose barns rätt till information, kommunikation och delaktighet i samband med vårdvistelse och tandvård. Erfarenheter och bildstöd från KomHIT-projektet gav Ulrika idén till att göra något liknande när de stora flyktingströmmarna nådde Sverige under hösten 2015.

– Det här är det viktigaste projekt jag genomfört i hela mitt liv. Det gör stor nytta och väldigt snabbt kunde vi utnyttja all kompetens som finns här och göra något riktigt bra för dem som behöver hjälp när de söker hälso- sjuk- eller tandvård, säger Ulrika Ferm.

Universitet i Australien och Sydafrika

KomHIT flykting har tagits fram av Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med verksamheter som förlossningen, ambulanssjukvården och Folktandvården.

Ett 30-tal verksamheter har varit med sedan projektet startade i mars 2016 och fler står på tur, både inom VGR och på andra håll i landet. Universitet i Australien och Sydafrika har också hört av sig och vill att Ulrika och hennes kolleger ska komma och berätta om bildstödet. Hon ser också en stor potential i landets kommuner, särskilt inom skolhälsovården.

Ulrika Ferm enhetschef på DART som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset i VGR.
Det är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Foto: Kent Eng

Alla bildstöd finns att hämta gratis på webben. Du hittar dem här.

Här kan du sätta ihop dina egna bildstöd

Text: Anna-Lena Bjarneberg
Bild och Film: Kent Eng
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om Dart

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter som i huvudsak arbetar med att stötta personer med funktionsnedsättning och människor på flykt. På Dart arbetar bland annat logopeder, arbetsterapeuter, datalingvister, pedagoger och tekniker.

Dart erbjuder bland annat: Specialistutredningar, utbildning till närstående, forskning och utveckling, framtagning av material och hjälpmedel, till exempel bildstöd som KomHIT flykting.


Träffa KomHIT flykting

Personal från förlossning, ambulanssjukvård, neonatal, barnkardiologi, hörselhabilitering och folktandvården med flera finns på plats för att berätta hur bilder kan vara ett stöd för kommunikation och information med människor på flykt.

Tid och plats: tisdag 5 december kl 9-12 i Jubileumsaulan på Sahlgrenska. Ingen anmälan krävs.