Foto: Marie Ullnert

Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats. 

Det senaste fallet gäller en medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kan inte uteslutas att ett antal patienter, anhöriga och medarbetare har utsatts för smittan.

– Det finns ingen anledning till allmän oro, antalet fall är begränsat, men vi tar situationen på allvar och arbetar intensivt för att begränsa smittan, säger Görel Nergelius, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhuset kontaktar berörda

Den smittade medarbetaren har vistats på Kvinnokliniken, Östra, den 28-29 december. Sjukhuset kontaktar nu de patienter som kan vara berörda, utreder deras immunitet och kontrollerar behovet av vaccin eller immunglobulin.

Som VGRfokus tidigare rapporterat om har mässlingen spridits i Göteborg sedan början av december 2017. En vuxen person med mässling sökte då vård inom VGR både på en vårdcentral i Östra Göteborg 8 december och dagen efter på akutmottagningen på Östra sjukhuset. Smittskydd spårade då upp alla som man visste kunde ha kommit i kontakt med den smittade personen och informerade om symtom och risker.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar enligt samma rutin som tidigare, med smittspårning och vaccinering vid behov. Smittspårning innebär att man kartlägger hur den smittade personen rört sig och vilka kontakter personen har haft under den tid personen varit smittsam.

Stabsläge sedan juldagen

– Mässling är en allvarlig sjukdom, men i och med att vi nu ger vaccin eller immunglobulin till dem som har exponerats för smittan så skyddar vi dem, säger Görel Nergelius.

– Syftet med smittspårningen är att snabbt informera och identifiera exponerade och mottagliga individer för att utreda om de kan skyddas genom vaccination eller genom att ge immunglobulin.

Sedan julhelgen pågår också ett omfattande arbete med en immuninventering av alla medarbetare på sjukhuset – närmare 17 000 personer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit i stabsläge sedan juldagen och tagit in extra resurser för att arbeta med smittspårning, provtagning, med mera.

Har du vårdats på kvinnokliniken, Östra?

Har du varit patient på Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, under perioden 28-29 december och har frågor om mässling? Kontakta förlossningskoordinator på telefon: 031-343 12 50.

Text: Bettina Axelsson

Läs också:

Ett begränsat utbrott av mässling

Sannolikt att fler fall dyker upp – frågor och svar om mässling

 


Fakta: De löper störst risk att smittas

  • Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos.
  • Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.
  • Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1980.
  • Personer som frivilligt har avstått från vaccination.
  • Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).

Hur ska man göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

  • Den som misstänker mässling ska först gå in på 1177.se, den som tror att de har mässling ska ringa 1177 för rådgivning.
    När man söker sjukvård är det ytterst viktigt att personer med symtom på mässling inte tas in i väntrum och allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Läs mer om mässling på 1177.se