Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Marie Ullnert. Max Thorén och Filip Scott på Östra sjukhusets akutmottagning i Göteborg är två av de flera hundra personer som tillsammans har kontaktat tusentals människor för att stoppa det största mässlingsutbrottet i Sverige på 40 år. I centrum arbetade Smittskydd Västra Götaland.

Den största smittspårningen runt mässling i Västra Götaland någonsin

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg är en av alla dem som lagt bit för bit i det stora pussel som smittspårning är. Och kartläggningen är en kamp mot klockan. Det gäller att snabbt upptäcka vilka som exponerats för att hinna ge skydd i tid.

– Det viktigaste är att rikta in sig på att hitta dem som är oskyddade mot mässling. Som små barn och dem med nedsatt immunförsvar, säger Thomas Wahlberg.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare

Inte sedan MPR-vaccinationen infördes i början av 1980-talet har Sverige haft ett lika stort mässlingsutbrott som nu. Det som började med ett fall i Göteborgsområdet den 10 december tog fart under jul- nyår- samt trettonhelgen. I skrivande stund har 28 konstaterats mässlingssjuka och om inga nya fall dyker upp är faran över för denna gång den 5 februari.

– Olyckligtvis spreds mässling i vården. Mycket smittsamma personer satt i stora väntrum och exponerade många. Det har inneburit ett jättejobb för personal och patienter, säger Thomas Wahlberg.

Kontaktat tusentals personer

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Smittskydd Västra Götaland har ett övergripande ansvar. Enheten har under utbrottet sett helheten och hållit ihop det smittspårningsarbete som hundratals medarbetare gjort i Västra Götalandsregionen. De har tillsammans jobbat alla helger, dagar, kvällar och nätter för att begränsa smittan och skydda.

– Vi har via telefonsamtal och brev kontaktat tusentals personer, säger han.

En smittspårning handlar om att kartlägga personer i den sjukes närhet och om att ta reda på vilka som kan ha exponerats för smitta. Den börjar med att behandlande läkare ställer frågor till den sjuke patienten, sedan kontaktas smittskydd som ställer fler kompletterande frågor och samlar in detaljerad information.

– Vi har jobbat hårt för att hindra att de som varit exponerade för smitta smittar andra. Fånga upp, hindra och agera. Vi har varit tuffa och legat på hårt i varje enskilt fall för att bryta smittkedjan.

Jobbar mot tiden

Familj, vänner, arbetsplats, förskola och skola ringas in. Och om personen varit i ett väntrum kontaktas de som var där samtidigt.

– Vi tar på de exponerades skydd mot mässling, om det saknas vi vill kunna konstatera om det behövs postexpositionsprofylax. Det innebär att man ger vaccin eller immunglobulin till mässlingsexponerade för att försöka förebygga att de insjuknar i mässling. Och här jobbar vi mot tiden. Vi måste hitta en person inom 72 timmar för att hinna ge vaccin, säger Thomas Wahlberg.

För att ge immunglobulin som är antikroppar mot mässling, är tidsfristen längre, sex dygn. Har det gått för lång tid behöver de exponerade information om symptom och hur de ska bära sig åt om de misstänker mässling.

– Det är här vår överblick kommer in, vi kan se hur det nya fallet hänger ihop med de redan konstaterade och så lägger vi ett pussel kan man säga.

Smittkedjan stoppades

Ett mässlingsutbrott börjar oftast med att någon varit utomlands och blivit smittad av mässling. När personen kommer hem och blir sjuk utsätts andra för smitta.

– Många av sekundärfallen, de som blev sjuka senare i det här utbrottet, hade vi redan smittspårat runt. Vi hade räknat med att de kunde bli sjuka och hade på så sätt redan stoppat nästa led. På så sätt lyckades vi stoppa själva smittkedjan, säger Thomas Wahlberg.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: Mässlingsutbrottet vecka för vecka

Det första mässlingsfallet konstaterades den 10 december. Julveckan, alltså vecka 51, konstaterades sex nya fall. Under vecka 52 diagnostiserades ytterligare fyra mässlingssjuka. Under vecka ett, som var utbrottets värsta sett till antal konstaterade fall, kom tolv nya fall. Risk fanns dessutom för att många nyfödda smittats och de nyfödda fick immunglobulin. Under vecka två konstaterades fyra fall och under vecka tre ett. Sedan dess har inga nya fall dykt upp.

Mässlingsutbrottet har bland annat lett till att vaccinationsåldern för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) sänkts från 18 till 12 månader i Västra Götaland. Regionstyrelsen fattade också beslut om att erbjuda en gratis vaccinationsdos till utvalda grupper. Erbjudandet gäller under hela 2018.

Kommentarer är stängda.