Patienter som blivit skadade av vården och får ersättning från patientskadeförsäkringen slipper nu betala självrisk. Foto: Marie Ullnert

Patienter i hela Sverige som skadats i vården och får ersättning från patientskadeförsäkringen slipper nu betala självrisk.

– Äntligen, Västra Götalandsregionen (VGR) har drivit den här frågan i två år. Det var fullkomligt orimligt att patienter som fått en skada orsakad av vården skulle behöva betala en självrisk på sin försäkringsersättning, säger Lars Hillerström, koncernstrateg i VGR. 

Lars Hillerström sitter sedan några år i styrelsen för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Bolaget som ägs av landstingen och regionerna, betalar ut ersättning till patienter som skadats i vården förutsatt att skadan hade kunnat undvikas.

Det som ersätts är allt från enkla skador till allvarliga. En allvarlig förlossningsskada som leder till livslångt handikapp för patienten, kan ge tio miljoner kronor i ersättning. Enklare skador, exempelvis en tandskada, runt 3000 kronor.

Lång kämpig process

Samtidigt har försäkringsbolaget (LÖF) haft möjlighet att begära en fast självrisk på 2500 kronor i samband med utbetalning av ersättning – vilket man också gjort. Kvar för patienten med enkel tandskada blir då 500 kronor.

– Det var 2015 som det kom fram till oss i styrelsen att LÖF faktiskt konsekvent tog ut den här självrisken. Det är inget de är skyldiga att göra. Sedan dess har Västra Götalandsregionen drivit frågan om att de ska slopa den. Men processen har varit kämpig och tagit lång tid, berättar Lars Hillerström.

Fullkomligt orimligt

I slutet av 2017 beslutade bolagsstämman att slopa självrisken. Beslutet gäller från 1 januari 2018 och innebär att de som får ersättning nu slipper betala de 2500 kronorna.

– Det är en viktig principiell fråga att personer som har blivit skadade på grund av oss inte ska behöva betala. Det slår ju särskilt hårt mot de som får ersättning med låga belopp. Den som fått 5000 kronor i ersättning fick bara behålla hälften och det tyckte vi var fullkomligt orimligt, säger Lars Hillerström.

Höjd försäkringspremie

I Västra Götaland rör det sig om runt 1100 personer per år som beviljas ersättning. Totalt i Sverige runt 6400 personer. Bolagsstämman för LÖF bestämde i samband med beslutet att höja försäkringspremierna för landstingen. För Västra Götalandsregionen höjs premien med 3,5 miljoner kronor per år.

– Det är lite pengar för Västra Götalandsregionen jämfört med vad det betyder för patienterna att slippa betala självrisk, säger Lars Hillerström.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Patientskador i Sverige

Årligen anmäls omkring 16 000 patientskador i Sverige till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) varav runt 6 400 beviljas ersättning.

Alla vårdskador ersätts inte. Enligt Patientskadelag (1996:799) ersätts enbart skador som skulle gått att undvika.