Regionstyrelsen har beslutat att införa kostnadsfri MPR-vaccination för utvalda grupper.
Regionstyrelsen har beslutat att införa kostnadsfri MPR-vaccination för utvalda grupper.

Är du född 1960 eller senare och osäker på om du har skydd mot mässling? Nu kan du som bor i Västra Götaland få gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutade på tisdagen att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) för utvalda grupper.

– Beslutet togs av en klar majoritet. Vi var alla överens om att detta ska genomföras så fort som möjligt, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Erbjudandet gäller dessa grupper

Erbjudandet om kostnadsfri MPR-vaccination, gäller de som vistas varaktigt i Västra Götaland, är födda 1960 eller senare, och som inte har fullgott skydd mot mässling. Det gäller också asylsökande vuxna och personer som vistas i Västra Götaland utan nödvändiga tillstånd.

– Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström.

Turister på tillfälliga besök omfattas inte av erbjudandet, inte heller personer som är folkbokförda i andra regioner i Sverige utöver Västra Götaland.

Ta kontakt med din vårdcentral

Erbjudandet gäller en dos vaccin och regionstyrelsen räknar med en kostnad på maximalt 8,4 miljoner kronor.

Invånare i Västra Götaland har generellt god immunitet mot mässling. Är du osäker på om du är immun mot mässling och vill vaccinera dig? Ta kontakt med din vårdcentral.

Personer som inte ska vaccinera sig är:

Personer med

  • Pågående infektion
  • Graviditet
  • Allvarlig immunbrist
  • Pågående immunosuppressiv behandling
  • Säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet.

Kvinnor i fertil ålder bör göra ett graviditetstest före eventuell vaccination.

Är du osäker, rådgör med din vårdcentral eller behandlande läkare.

Vaccination sker via vårdcentral, både inom Närhälsan och de privata vårdgivarna. Erbjudandet gäller under hela 2018.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Fakta: MPR-vaccination och mässling

En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 90-95 procent av alla vaccinerade individer. Om en person redan har en immunitet mot mässling, men ändå får MPR-vaccin leder detta inte till några ytterligare biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före.

Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. Immuniteten mot mässling i befolkningen i Sverige är generellt hög och de flesta är vaccinerade. Om någon insjuknar i mässling är risken mycket stor för smittspridning i samhället till ovaccinerade. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom och det finns en betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst gäller detta små barn och vuxna.

 

Läs mer om mässling på webbsidan 1177.se och få senaste information på vgregion.se

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se