Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Traumasjukvården ska förstärkas enligt ett förslag som nu beslutats av Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen. Slutligt beslut tas av Regionfullmäktige. Foto; Marie Ullnert

Förslag: VGR förstärker traumasjukvården

Traumasjukvården i Västra Götalandsregionen samordnas och samlas till sex sjukhus. Det föreslår Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att regionfullmäktige beslutar. Syftet är att höja kompetensen inom traumavård och säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta enligt den handlingsplan för traumasjukvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag beslutade om. SU får också rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska kommer att vara så kallade traumamottagande sjukhus för att kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Risker för terrorrelaterat våld

Övriga sjukhus med akutmottagning kan emellertid också behöva ta emot traumafall och ska då ha kompetens att stabilisera svårt skadade patienter som sedan snarast behöver transporteras vidare till andra sjukhus.

Flera utredningar, både nationella och egna inom VGR, visar på att traumasjukvården behöver samordnas och utvecklas inte minst mot bakgrund av ökade risker för terrorrelaterat våld.

Att samla traumasjukvården till färre sjukhus och där så är möjligt vårda fler multitraumapatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan komma att innebära längre ambulanstransporter för vissa patienter. Detta kan uppvägas av fördelarna med att komma under vård av team som är högkompetenta och vältränade inom trauma- och multitraumavård. Det förutsätter dock att ambulanssjukvården förstärks med höjd kompetens och utrustning för att klara omhändertagandet.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se

Fakta traumasjukvård:

Traumasjukvård är vård av skadade patienter där oftast flera yrkesgrupper är involverade. Multitraumasjukvård är vård av allvarligt och svårt skadade patienter. Särskilt gällande den sistnämnda gruppen måste omhändertagandet ske snabbt, kompetent och strukturerat efter i förväg utarbetade koncept. Det kan handla om svåra skador vid trafikolyckor, skottskador eller svåra fallskador.

Kommentarer är stängda.