Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Karl Gustavsson i Ulricehamn är en av de första i Sverige som fått möjlighet att använda den nya appen för provtagning hemma. Foto: Anna Nyberg

Nya enkla metoden − kolla bajset i mobilen

70 000 personer i Sverige lider av inflammatoriska tarmsjukdomar. Ett tillstånd som både är plågsamt och kan begränsa livet.
Karl Gustavsson (28 år) från Ulricehamn är en av dem som nu kan hantera sin sjukdom bättre tack vare en app i mobilen. Den nya metoden har utvecklats av ett team på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås (SÄS). 

Att ta sitt eget bajs, packa det i en burk och åka in till labbet, det är ungefär lika kul som det låter. Nu finns istället möjligheten att, med hjälp av en app i mobilen, göra testet hemma och få provsvaret inom ett par timmar.

Det handlar om IBD, som är ett samlingsnamn för inflammatoriska tarmsjukdomar. Det ska inte förväxlas med IBS, som kan vara nog så plågsamt, men där det inte går att se några fysiska förändringar i tarmen.

Enkelt göra testet hemma

Sjukdomarna ulcerös kolit och Chrohns sjukdom går under samlingsnamnet IBD. Många av de drabbade är unga vuxna och en av dem är 28-årige Karl Gustavsson.
− Jag har haft Crohns sjukdom i mer än tio år, och måste ständigt medicinera. Men jag kan känna när inflammationsgraden går upp, och behöver då bekräfta mina misstankar med ett prov.

I början fick Karl som alla IBD-patienter ta ett avföringsprov, packa det i en burk, åka till sjukhuslabbet och sedan vänta en vecka på svar. Först därefter kunde läkaren fatta beslut om förändringar i medicineringen.
Numera står en helt annan möjlighet till buds. Med hjälp av en enkel provtagningsutrustning och en app i mobilen kan Karl göra testet hemma. På några timmar får han besked om nivån av kalprotektin, ett ämne som finns i vita blodkroppar och som visar graden av inflammation.
− Jag tycker att det är kanonbra att kunna göra testet själv. Som med mycket annat är man lite osäker första gången, men efter ett par försök är det enkelt att använda hemtest.

 Mer delaktiga i vården

Marie Andersson och Hans Strid som varit med och utvecklat appen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Foto: Anna Nyberg

Karl Gustavsson är ordförande i Mag- och tarmföreningen i både Sjuhärad och i den regiontäckande organisationen. Han har varit med från börjat och testat den nya IBD-appen.
− Vi har bollat mycket kring teknik och funktion. Jag tycker att det är väldigt bra att Södra Älvsborgs Sjukhus är med och utvecklar ny teknik.  Det gör oss patienter mer delaktiga i vår egen vård.

På mag- och tarmmottagningen på SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus, finns överläkare Hans Strid och sjuksköterskan Marie Andersson. Båda har varit djupt engagerade i att ta fram  den nya appen.
− Det finns många appar för egenvård, men det unika med denna är att den är kopplad till SWIBREG, ett nationellt kvalitetsregister och ett beslutsstöd. Därmed kan vi som vårdgivare direkt se resultatet av mätningen, och får stöd vid beslut om att eventuellt ändra medicineringen, säger Hans Strid.
I samband med testet fyller patienten också i ett frågeformulär om sina symtom och sin livskvalitet, och svaren skickas vidare till vårdgivaren.

Först i Sverige

SÄS var först ut med den nya hemmamätningen för IBD-patienter, inte bara i Västra Götaland utan i hela Sverige. Metoden ska nu introduceras i hela Västra Götalandsregionen.
− Vi har närmare 13 000 IBD-patienter i regionen, och målet är att få mellan 500 och 1000 av dessa att använda appen, säger Hans Strid.
− Det mottagande vi fått från patienterna är väldigt positivt. De tycker att det är smidigt och skönt att ha egen kontroll över processen, säger Marie Andersson.
− Det andra sättet är att du får hämta ett rör, ordna ett avföringsprov och lämna in det till labbet för test. Alla är inte bekväma med att lämna in sitt bajs på ett labb, och dessutom finns alltid risken för att röret kan kladda eller gå sönder på väg till labbet. Allt det slipper du, fortsätter hon.

Minskar patientens oro

Nu åker Marie Andersson runt till andra sjukhus i Västra Götalandsregionen och informerar om IBD Home-appen, som är en del i ett stort regionalt digitaliseringsprojekt. Hon hoppas att även de andra mag-tarmmottagningarna ska komma igång i projektet och se fördelarna. Vid några tillfällen har hon varit i andra delar av hela Sverige för att berätta om IBD Home-appen.
− En del kolleger är oroade för att detta ska ta mer tid, men det är tvärtom. Vi och patienterna kan fortare upptäcka om ett skov är på gång.
− Det är patienterna som gör jobbet, medan vi bara behöver gå in i registret och läsa av. Det är lättare för mig och minskar patientens oro, säger Hans Strid.
− De här sjukdomarna drabbar många unga patienter, och de vill resa eller kanske studera utomlands. Den nya appen kan de ha med sig överallt, konstaterar överläkare Hans Strid på mag- och tarmmottagningen på SÄS.

Text: Anna Nyberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta IBD och IBS

Idag lever ungefär 70 000 personer i Sverige med IBD (Inflammatory Bowel Disease) som vanligtvis drabbar yngre personer. IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov.
Det finns två huvudtyper av IBD, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
Ungefär var tredje månad, eller i samband med en attack av sjukdomen, behöver patienter med IBD göra ett test av avföringen. Vid testet mäts nivån kalprotektin, ett ämne som finns i vita blodkroppar och som visar graden av inflammation.
En attacken av sjukdomen bedöms också med hjälp av symtom och genom undersökning av tarmen med koloskopi.

IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en funktionell störning i mag-tarmkanalen som kan ge buksmärtor, förstoppning, diarré och ofta gasbesvär, utan att det finns några fysiska förändringar i tarmen. Symtomen kan ibland vara väldigt besvärliga, men ofta går det att minska dem genom att undvika viss mat eller med receptfria läkemedel.

Kommentarer är stängda.