Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: VGR En av åtgärderna som VGR genomför nu är att alla beslut om köp av hyrpersonal nu måste fattas av en förvaltnings- eller områdeschef.

Arbetet för att minska hyrpersonal i vården intensifieras

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal ökar i VGR.
– Vår ambition är att vara oberoende av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården om ett år. Vi har en handlingsplan som vi arbetar intensivt med, säger Ann Stokland, samordnare för arbetet.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, mäter kontinuerligt landsting och regioners kostnader för hyrpersonal. Den senaste mätningen, som släpps i dag torsdag, visar att hyrkostnaderna inom Västra Götalandsregionen (VGR) ökade med 100 miljoner kronor under 2017 jämfört med 2016. Under förra året kostade hyrpersonalen lite drygt 600 miljoner kronor. Ökningen är störst inom sjukhusen och består till stor del av kostnader för hyrläkare. Även inom primärvården ökar kostnaderna för bemanningsföretag.

Under året har vi fokuserat på och arbetat hårt för att öka tillgängligheten till vården. Har valet stått mellan att ställa in en operation eller anlita hyrpersonal har man valt det senare, säger Ann Stokland. En del av ökningen kan också förklaras av att priset för inhyrd personal höjts.

VGR är landets största arbetsgivare, det är en av orsakerna till att summan är stor i absoluta tal. Men om vi tittar på hur stor hyrkostnaden är i förhållande till våra egna personalkostnader så ligger VGR betydligt lägre än de flesta andra landsting och regioner, säger Ann Stokland.

Kostnaderna för hyrpersonal minskar inom psykiatrin

Inom ett område minskar kostnaderna för hyrläkare i VGR – psykiatrin. Sammanställningen visar att psykiatrin lyckats minska sitt beroende av hyrpersonal och det förklaras av att arbetet har pågått en längre tid än inom övrig vård.

Nu skruvar vi upp tempot även när det gäller övriga verksamheter, säger Ann Stokland.

Så här intensifieras arbetet

Några av åtgärderna som VGR genomför nu är att alla beslut om köp av hyrpersonal nu måste fattas av en förvaltnings- eller områdeschef. VGR kommer dessutom att starta en regiongemensam bemanningspool med sjuksköterskor och vissa specialistläkare.

Vi jobbar med att bli bättre på att lyfta fram arbetsgivarerbjudandet
från VGR, som fri sjukvård, bättre pensionsavsättningar och kompensation vid föräldraledighet. Det är viktiga åtgärder för att locka tillbaka personal från hyrbolagen, säger Ann Stokland.

Avlastning av vårdpersonal, genom att till exempel införa serviceteam på

Ann Stokland, samordnar arbetet med att minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården.

vårdavdelningar och mottagningar ser vi får en positiv effekt, fortsätter hon.

Regionen har under förra året genomfört en rad andra åtgärder. Bland annat tillsätts fler AT och ST-tjänster, ob-tillägget har höjts rejält för nattpersonalen och införandet av färre anställda per chef förbättrar också förutsättningarna för vårdpersonalen.

Därför är det bra med egna medarbetare

Under ett drygt år har samtliga landsting och regioner runt om i Sverige arbetat tillsammans med SKL för att minska beroendet av inhyrd vårdpersonal. Det finns tre huvudorsaker till varför VGR föredrar egna medarbetare inom vården:

  • bättre kontinuitet för patienterna – eftersom de får träffa samma personal vid sina besök
  • bättre arbetsmiljö för personalen – eftersom det blir en sammanhållen arbetsgrupp
  • kontinuitet för patienter och bra arbetsmiljö för personalen ökar säkerheten för patienterna och ger en tryggare vård med högre kvalitet.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se