Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Megaregionen Västra Skandinavien sträcker sig från Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn med Västsverige som ett nav i centrum. Bild: Jeffrey Fisher.

Så blir Västra Skandinavien en region i världsklass

Västra Götaland ligger i centrum av en megaregion med enorm potential för handel och tillväxt. Det konstaterar OECD i en specialstudie av området. För att klara tillväxt och välfärd på sikt behöver grannsamarbetet förbättras och järnvägen byggas ut.

– OECD sätter fingret på frågor som vi jobbat länge med att lösa. Deras argument väger tungt och nu behöver vi i VGR jobba än mer intensivt tillsammans med övriga inblandade. OECD visar också att det vore klokt att samarbeta mer med våra grannregioner på andra områden. En kunskap vi tar på stort allvar, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Megaregionen Västra Skandinavien sträcker sig från Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn med Västsverige som ett nav i centrum. Ett område så intressant att OECD valt att specialstudera det.

Allvarliga effekter på miljön

OECD ser Västra Skandinavien som en naturlig megaregion, som om länderna och städerna samarbetar mer, skulle kunna bli mer attraktiv och framgångsrik.

Västra Skandinavien är ledande i Europa när det gäller innovationer och en stor del av invånarna är väl utbildade, aktiva, engagerade och ser positivt på sina liv och på livskvaliteten i området.  OECD konstaterar samtidigt att det finns uppenbara obalanser på arbets- och bostadsmarknaderna och att integrationen fungerar sämre.

OECD ser hållbara transporter som den största utmaningen och huvudskälet till att det går trögt att få arbetsmarknaden i regionen att växa. Att det inte görs tillräckliga investeringar i infrastruktur får negativa effekter på både ekonomin i stort och på antalet jobb.

Utveckling av både gods- och personresande Göteborg-Oslo är helt i otakt med svenska och norska ambitioner på klimatområdet. Järnvägen håller otillräcklig kvalitet vilket i sin tur ger allvarliga effekter på miljön.

Goda grannar stärker varandra

OECD påpekar att godstrafiken på lastbil i stråket från kontinenten och upp över gränsen Sverige/Norge ökat med 40 procent på tio år. När förbindelsen  Fehmarn Bält är färdig väntas godset öka än mer. Fehmarn Bält-förbindelsen blir världens längsta kombinerade väg- och tågtunnel som kommer att förbinda Danmark med Tyskland.

– På sikt är det naturligt att våra regioner växer samman. Vi hör ihop och har mycket gemensamt. OECD visar att goda grannar är viktigt och blir allt viktigare i framtiden. I en färsk studie kommer EU till samma resultat. Goda grannar stärker varandras utveckling. Vi behöver agera mer aktivt nu för att ta tillvara vår potential bättre i framtiden, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör.

Strategi för samverkan

15 mars kommer OECD:s representanter till Göteborg för att berätta om och diskutera rapporten tillsammans med de berörda. Styrande politiker ska då tillsammans komma överens om en rad åtgärder. VGR representeras på konferensen av regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

– Vi kommer tillsammans ta fram en strategi för samverkan som utgår från de utmaningar OECD identifierat, säger Johnny Magnusson.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Fakta om OECD:

OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. OECD lyfter även fram lärorika exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter.