Simulatorcentret på naturbruksskolan Sötåsen under invigningen tidigare i år. Foto: Richard Cederfjärd.

Västra Götalandsregionen (VGR) satsar stort på virtuella fordon. Nu finns flera hundra i naturbruksskolornas maskinflotta. Att använda simulatorer i undervisningen ska bidra till att göra VGR oberoende av fossila bränslen.

Naturbruksskolorna Sötåsen i Töreboda och Uddetorp i Skara erbjuder högteknologiska utbildningsmiljöer. Båda skolorna har centrum för simulatorteknik där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.

Simulatorerna är multifunktionella och kan användas för att träna på upp till 15 olika maskiner – allt från traktorer och truckar till skogs- och entreprenadmaskiner. Totalt finns 38 simulatorer på skolorna – det innebär en maskinflotta på flera hundra virtuella fordon.

– Våra simulatorcenter gör att vi kan erbjuda eleverna ännu bättre förutsättningar för att lära sig så mycket som möjligt under sin utbildning, berättar Jörgen Holmén, projektledare på Naturbruksförvaltningen.

Satsning för klimatet

Satsningen på simulatorer är inte bara ett sätt att förbättra utbildningarna utan också ett bidrag till regionens mål att bli oberoende av fossila bränslen. Genom att förlägga en del av undervisningen i simulatorer istället för verkliga maskiner kan många liter fossila bränslen sparas. Totalt beräknas samtliga simulatorer på regionens naturbruksskolor undvika utsläpp motsvarande 1 385 219 kg CO2-ekv per år.

– Vi arbetar för att Västra Götaland ska utvecklas till en ännu starkare region med ökad konkurrenskraft. Innovativa sätt att använda digital teknik i undervisningen på våra naturbruksskolor gör utbildningarna mer attraktiva. Jag är också övertygad om att simulatorcentren kommer gynna de gröna näringarna och utvecklingen av ett hållbart lantbruk, säger Birgitta Losman (MP), ordförande för regionutvecklingsnämnden.

Text: Sofie Bertilsson
vgrfokus@vgregion.se