Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGRfokus har tidigare berättat om Maria Karlsson på Mällby lantgård på Tjörn. Hon är en av många som kunnat utveckla sin verksamhet tack vare EU-stöd. Nu riskerar denna möjlighet att försvinna.

Västsverige kan förlora 1,5 miljarder i EU-stöd

Västsverige och Västra Götalandsregionen (VGR) kan gå miste om 1,5 miljarder i regionala EU-stöd enligt ett förslag.
– Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner kommer det att få allvarliga konsekvenser, säger Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden. 

Bakgrunden är att EU får minskad budget då Storbritannien lämnar unionen. Det handlar också om den så kallade sammanhållningspolitiken som ska utjämna skillnader och knyta EU:s länder, institutioner och medborgare närmare varandra.  Konsekvenserna av förslagen blir att rikare länder som Sverige hamnar utanför sammanhållningspolitiken och de EU-stöd som hittills gått till regional utveckling.

Förlorar viktiga samarbeten

Birgitta Losman
Birgitta Losman (MP). ordförande i regionutvecklingsnämnden. Foto Catharina Fyrberg

Den svenska regeringen vill se minskningar inom sammanhållningspolitik och jordbrukspolitik på EU-nivå. Regeringen anser att alla regioner ska få ta del av medlen. Men summan ska minska betydligt, särskilt för de mer utvecklade regionerna.

Det håller inte VGR och andra regioner och landsting med om eftersom de riskerar att förlora både pengar och viktiga samarbeten.

Fram till 8 mars pågår ett samråd inom EU i frågan. Därefter minskar regionernas chanser att tycka till om budgeten.

– Om vi inte lyckas övertyga den svenska regeringen och EU om att vi även i fortsättningen ska få ta del av struktur- och regionalfonderna, går Västsverige miste om över en och en halv miljard kronor till en mängd viktiga insatser. Det handlar bland annat om kompetens- och arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor, miljöutveckling, integration och forskning, säger Birgitta Losman.

Det finns flera risker för Västra Götalands del. Som en relativt sett väl utvecklad region i ett rikt land riskerar Västra Götaland tillsammans med Halland att helt hamna utanför vissa av EU-programmen inom sammanhållningspolitiken.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

EU-stöd jättebra hjälp men stressande
Så påverkar EU din vardag
Så mycket EU-stöd får Västra Götaland

Fakta:

Europeiska kommissionen presenterar ett förslag på nästa långtidsbudget i maj 2018. En tredjedel av budgeten har tidigare fokuserat på sammanhållningspolitiken som ska utjämna skillnader och knyta EU:s länder, institutioner och medborgare närmare varandra. Kort efter att budgetförslaget läggs kommer också förslag på hur framtidens sammanhållningspolitik ska se ut för de kommande sju åren med start 2021.

Enligt ett av förslagen utesluts de mer utvecklade regionerna från Regionalfonden och Socialfonden. Det innebär att Sverige blir helt utan medel från dessa fonder. Ett annat förslag utesluter alla regioner utom de som ingår i de så kallade sammanhållningsländerna, huvudsakligen regionerna i östra Europa och Portugal.

I ett tredje förslag, som VGR förordar, behålls nuvarande nivå på budgeten och alla regioner i EU får tillgång till medlen

 

Kommentarer är stängda.