Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sofie Olsson arbetar på barnavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hon har höjt sin lön, bland annat genom att engagera sig i avdelningens utveckling och engagemanget i hygienfrågor. Foto: Catharina Fyrberg

”Höj lönen för de erfarna först”

– Jag har svårt att se hur man kan argumentera för att de utan erfarenhet ska få mer betalt än de sjuksköterskor som redan jobbar, säger 32-åriga sjuksköterskan Sofie Olsson. Hon förstår kraven på höjda ingångslöner, men själv värderar hon annat betydligt högre.

Debatten kring sjuksköterskornas löner och arbetsvillkor är ständigt aktuell. Att lyckas rekrytera, behålla och utveckla sjuksköterskor är en mycket viktig pusselbit för att Västra Götalandsregionen (VGR) ska kunna ge bästa möjliga vård och vara en trygg och säker arbetsplats.

När Sofie Olsson, 32 år, var färdig sjuksköterska 2015 drevs kravet att ingångslönen för en nyutexaminerad skulle vara minst 25 000 kronor. Hon minns att hon kände ett litet stråk av dåligt samvete eftersom hon var nöjd med de 24 000 hon fick.

–  Jag tyckte att det lät bra. Hade jag varit ute efter pengarna hade jag blivit något helt annat säger hon.

Stort fokus på ingångslönen

För VGR som arbetsgivare är det viktigt att medarbetare ska kunna göra karriär både yrkesmässigt och lönemässigt. Ingångslönen för en nyutexaminerad sjuksköterska är nu 25 000 kronor.

– Det är stort fokus på ingångslönen och det förstår jag är viktigt för den som ska börja sin yrkeskarriär, säger VGR:s personaldirektör Marina Olsson.

– Samtidigt är det viktigt att den som skaffat sig yrkeserfarenhet känner att lönen ökar i takt med att erfarenheten växer. Det ska löna sig att utvecklas i sitt yrke. Här behöver vi bli bättre, fortsätter hon.

Sofie Olsson började på barnavdelningen på Skaraborgs sjukhus, där är hon kvar. Och hon har höjt sin lön, bland annat genom att engagera sig i avdelningens utveckling och engagemanget i hygienfrågor. Hon arbetar också gärna när andra är lediga och med hjälp av OB-tillägget ökar lönen.

Erfarenhet måste löna sig

– Jag vill hjälpa människor. För mig är det viktigast att jag trivs med arbetsgruppen, med själva arbetet, att det är lagom belastning och att jag lär mig och utvecklas, säger hon.

I höstas sökte hon och fick en utbildningstjänst. Nu pluggar hon till barnsjuksköterska på halvtid och jobbar halvtid, men med bibehållen heltidslön.

Tycker du inte att sjuksköterskor tjänar dåligt?

– Svår fråga. Ibland kan jag tycka det, främst om jag tänker på dem som jobbat länge och som kanske bara tjänar några hundralappar mer än vad jag gör. Det är fel, erfarenheten måste löna sig. Jämna ut lönen uppåt först. Men i grunden är lönen inte dålig, säger hon.

Höjt helg-OB

Personaldirektör Marina Olsson räknar upp det fördubblade OB-tillägget för de som arbetar natt som en åtgärd som VGR gjort under året för att det ska löna sig för vårdpersonal att arbeta på de obekväma arbetstiderna. Helg-OB har höjts också med 15 procent och ambitionen från politiken är att det ska höjas ytterligare.

– Lönen ska utvecklas i takt med erfarenhet, ansvar och prestation. För att visa vilka möjligheter medarbetare har i VGR inför vi nu en karriärutvecklingsmodell som visar hur medarbetaren kan utvecklas i sitt yrke i olika nivåer. I karriärutvecklingsmodellen finns en tydlig koppling till löneutvecklingen, säger Marina Olsson.

Första steget i modellen för sjuksköterskor är yrkesintroduktionen det kliniska basåret, en förstärkt introduktion som bland annat ger möjlighet att prova olika inriktningar.

– Vi ser att många nyexaminerade söker sig till oss just på grund av det kliniska basåret, det lockar sökande även från andra delar av landet.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Sjuksköterskelöner inom VGR

  • Ingångslönen för en sjuksköterska utan arbetslivserfarenhet är 25 000 kronor.
  • Medellönen är 32 000 kronor, medianen är 32 150 kronor.

Exempel på grundlön heltid för en sjuksköterska som tog examen 2013 och som är född 1989 är 27 850 kronor. Exempel för en som tog examen 2014 och personen är född 1988 är den 27 650 kronor. Exempel för en sjuksköterska som tog examen 2012 och är född 1986 är grundlönen 28 550 kronor.

Exempel på vad en sjuksköterska kan tjäna med OB-tillägg:
Arbetar rotation, dag, kväll, helg och natt
Grundlön 28 800 kr
Arbetat 5 nätter under månaden, ob-ersättning 3700 kr
Helg ob-ersättning 1900 kr
Utbetalt lön 34 600 kr brutto, 25 700 kr netto
Källa: Koncernstab HR, enheten för arbetsvillkor
Regionservice, Löneservice

Kommentarer är stängda.