Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Västra Götalandsregionen och flera kommuner inleder nu ett samarbete med utökade hembesök för nyfödda.

Efterlängtad satsning på nyfödda  – ”man blir helt lyrisk”

Ett hembesök utökas till fem eller sex när Västra Götalandsregionen (VGR) nu satsar särskilt på barnfamiljer med behov av extra stöd.

Forskning visar att flera hembesök hos familjer med nyfödda ökar barnens fysiska och psykiska hälsa, språkutveckling och möjligheter i skolan. Nu erbjuder VGR:s barnhälsovård ett nytt hembesöksprogram tillsammans med socialtjänsten i flera kommuner.

Det utökade barnhälsovårdsprogrammet innebär att sjuksköterskan från barnhälsovården (BHV) besöker familjer tillsammans med familjerådgivare från kommunens socialtjänst.

– För en gångs skull satsar vi på barnen i ett tidigt skede, där vi kan göra skillnad, säger Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för Jämlik Vård i VGR, som har sammanställt effekterna av hembesök i Västra Götaland.

Åsa Davidsson , Kunskapscentrum för jämställd vård, Sara pang, socionom vid Hjällbo familjecentral i Angered, Ann Jansson och Linda Wenzel, BHV-sjuksköterska, Hjällbo familjecentral är alla mycket glada över satsningen på nyfödda.
Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård, Sara Pang, socionom vid Hjällbo familjecentral i Angered, Ann Jansson, verksamhetsutvecklare på centrala barnhälsovården i VGR och Linda Wenzel, BHV-sjuksköterska, Hjällbo familjecentral är alla mycket glada över satsningen på nyfödda. Foto: Josefina Bodín.

700 barn i Göteborg

Göteborgs stad sjösätter ”Utökade hembesök” i höst. Ann Jansson, verksamhetsutvecklare på centrala barnhälsovården i Västra Götalandsregionen, ska vara processledare och säger att det är ”jättemånga barn” som omfattas av programmet, över 700 stycken.

– Vi arbetar för en jämlik start i livet, och ska nu möta familjer i stadsdelen Tynnered, Angered, Biskopsgården och Bergsjön. Även i Göteborgs stad löper ett bokprojekt parallellt med det utökade hembesöksprogrammet, och bibliotekarier kommer att besöka familjerna då barnet är 6 och 11 månader.

– Man blir helt lyrisk när man pratar med kollegor som har erfarenhet av utökade hembesök, säger Ann Jansson. Politiken har förstått vikten av att satsa på de små barnen, vi har fått särskilda pengar för det här. Det händer inte ofta inom barnhälsovården, säger hon.

Hembesöken är ovärderliga

Christina Djäken har 40 års erfarenhet som sjuksköterska i barnhälsovården och berättar entusiastiskt om satsningen på utökade hembesök i Skövde och Töreboda.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, menar hon. Ett tidigt hembesök är en grundpelare inom svensk barnhälsovård. Att komma hem som gäst till familjens hem ger ofta en mer jämlik och avslappnad relation som grund för den fortsatta kontakten med familjen. Familjer har i regel stor tilltro till barnhälsovården, men är misstänksamma mot socialtjänsten. Syftet är att skapa tillit, och att kunna ge råd och vägledning utifrån familjens behov.

Öppnar dörren för hela familjen

Båda föräldrarna uppmärksammas lika mycket vid ett utökat hembesöksprogram, berättar Christina Djäken. Pappor och partners erbjuds separat samtal under hembesöket då barnet är tre månader och ges möjlighet att själv beskriva familjelivet med ett nyfött barn.

Under samtalet får mamman lämna rummet och fokus är helt på pappans upplevda situation. Vanliga samtalsämnen som papporna ta upp är sexliv efter förlossningen och familjens ekonomi.

– Här har vi direkt möjlighet att hänvisa vidare, om partnern behöver särskilt stöd från samhällets sida, säger Christina Djäken.

Socialtjänsten skapar möjligheter

”Tillsammans för barnen” kallas den särskilda satsning på hembesöksprogram som utförs i Trollhättans stad. Veronica Bohlin är erfaren specialist- och BHV-sjuksköterska och gläds åt det goda samarbetet med socialtjänsten.

– Föräldrarådgivarna är jättemotiverade, menar hon. Samverkan mellan olika professioner kan göra underverk, det har jag sett genom alla år som specialistsjuksköterska. Vi ser att föräldrarådgivarna börjar tänka mer preventivt, man förebygger social oro genom att korta vägarna till socialtjänsten och underlättar kontakten med instanser som ger barnet goda livschanser, som öppna förskolan. Stadsbiblioteket i Trollhättan sponsrar dessutom det utökade hembesöksprogrammet med Totte-böcker för aktiv och lekfull språkinlärning i familjen.

Det utökade barnhälsovårdsprogrammet är en del av Kraftsamling fullföljda studier, se faktaruta.

Text: Josefina Bodín
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg.

Kommentarer är stängda.