VGR:s GÖMDA RUM: En fängelsehåla, en ugn och en vackert dekorerad vinkällare. Det är några av de hemligheter som döljer sig i källaren på Residenset i Vänersborg. Vinkällarens väggmålningar är gjorda av konstnären Nils Gustaf ”Gösta” Sundvall från Stockholm som under sin tid i Vänersborg lämnade flera spår efter sig i staden.

På residenset i Vänersborg har den högsta tjänstemannaledningen och regionråden sitt huvudsäte. På de våningsplanen där de verkar är allt tillrättalagt för ett effektivt arbete. Källaren, däremot, ruvar på många hemligheter.

Det man först slås av när man besöker källaren för första gången är kontrasterna. Här samsas arkiv- och förrådsutrymmen av modernt snitt med rum som är orörda sedan 1754 då residenset byggdes. De senare inkluderar en fängelsehåla, kök med spis och ugn, mathiss, välvt rosettak och sist, men inte minst, en vackert dekorerad vinkällare.

Agneta Forsell, residensets administrative chef, berättar om vinkällarens väggmålning. Uppgiften om att Gösta Sundvall finns representerad på Nationalmuseum stämmer inte längre då det verket är överfört till Moderna Muséet.

– Vi vet inte hur länge vinkällaren varit i bruk, säger residensets administrative chef Agneta Forsell. Men vi vet att den dekorerades i mitten av 1920-talet med väggmålningar av konstnären Nils Gustaf ”Gösta” Sundvall från Stockholm. Det handlar om de sedvanliga motiven med vinrankor och den latinska frasen IN VINO VERITAS” – fritt översatt: I vin, sanning.

Agneta Forsell

Landshövdingefruns skyddsling

Det sägs att Julia von Sneidern, hustru till dåvarande landshövdingen Axel von Sneidern, agerade beskyddare åt Gösta Sundvall och uppdrog åt honom att dekorera vinkällaren. Gösta Sundvall utförde ett flertal arbeten i Vänersborg under sin tid i staden, där han bodde med sin familj.

Bland annat utsmyckade han dåvarande lasarettet med små medaljonger med Vänersborgsmotiv. I samband med att Västgöta regemente gjordes om till mentalsjukhus– då kallat Källshagens sjukhus – utförde han bland annat en del väggdekorationer.

I sakristians tak i Vänersborgs kyrka återfinns ett kassettak med alla apostlarna målat av Gösta Sundvall. Han lär ha använt sig själv som förebild till evangelisten Markus ovan.

Dekorerade kyrkan och lasarettet

I samband med kyrkorenoveringen 1925 utförde han dekorationer i taket. I sakristians kassettak målade han några år senare 12 bröstbilder av bibliska gestalter. Originellt var att han för dessa personer lånade utseendena från män knutna till kyrkorenoveringen – tre präster, en arkitekt, en ingenjör, en byggmästare och konstnären själv som evangelisten Markus.

Verksam i Vänersborg och Dalsland

Under många år var Gösta Sundvall verksam i Vänersborg och Dalsland. Utöver ovan nämnda arbeten gjorde han företrädesvis dekorationsmålningar i skolor, restauranger, affärer, privata hus, kapell, hotell, banker och kyrkor. I Dalsland utförde han arbeten i bland annat Brålanda, Frändefors och Klöveskogs kyrkor.

Vänersborgs museum har ett antal verk av konstnären som man fick genom en donation 1980. Det var familjen han bodde hos under sin tid Vänersborg som gjorde donationen. Verken hade de fått i ersättning av konstnären för bland annat barnpassning.

En tuschlavyr utförd 1923 av Gösta Sundvall med residenset i centrum.

Västra Götalandsregionen äger ett antal verk av Gösta Sundvall varav ett hänger på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg och ett hänger i SÄS hudvårdsmottagning i Borås. Han är även representerad på Moderna Museet och Prins Eugens Waldemarsudde.

Text och bild: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se

Vissa faktauppgifter om Gösta Sundvall hämtade ur Vänersborgs söners gilles årsskrift från 2007. Författare: Per Hedquist.


Fakta Residenset:

En gång var residenset rosa. Foto: Stig Olsson

Det första residenset i Vänersborg uppfördes 1690. Den nuvarande byggnaden är från 1754 och har under åren både byggts om och byggts till. Från att ha varit bostad åt Älvsborgs läns landshövdingar ägs numera byggnaden av Statens Fastighetsverk och hyrs ut till Västra Götalandsregionen. Residenset är idag bland annat säte för VGR:s politiska ledning, tjänstemannaledning och kansli.

Byggnaden från 1754 ritades av överintendenten Carl Hårleman 1751. Han var ansvarig för det statliga verk som hade till uppgift att rita och godkänna statliga byggnadsverk som exempelvis residensbyggnader, kyrkor och kaserner.

Carl Hårleman hade bland annat ansvaret för att fortsätta bygget av Stockholms slott då Nicodemus Tessin d.y. dog 1728.


Fakta Nils Gustaf ”Gösta” Sundvall:

Född: den 16 juni 1900 i Stockholm (d. Stockholm 14 oktober 1957).

Föräldrar: Typograf Johan Arvid Sundvall och Johanna Josefina Sundvall.

Gift: 1927 med Hildur Johansson (d. 1936), 1937 med Ingrid Tolwman.

Barn: Margareta 1929 och Bengt 1938.

Separatutställningar: 1935, 1940 och 1946 i Stockholm samt Göteborg.

Samlingsutställningar: 1942 i Sundsvall, Sandviken, m fl. 1944 i Luleå, m fl. 1945 i Borås, Västerås, Norrköping, Linköping, Malmö, Göteborg, Karlstad, Umeå och Skellefteå. 1946 i Göteborg, Skara, Falköping, Ulricehamn och Malmö.

Ställde ut i Vänersborg första gången under 1928 och sista utställningen där tog plats några år före hans död 1957.