Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det står redan klart att Västra Götalandsregionen (VGR) får svårt att rekrytera så mycket vårdpersonal som önskas inför sommaren. Foto: Paul Björkman

Tufft att rekrytera inför sommaren

Sommarbemanningen inom vården är klar inom några områden – men inom andra pågår rekryteringen för fullt. Inom förlossning, anestesi, operation och intensivvård behövs fler sjuksköterskor och erfarna undersköterskor.

Planeringen inför årets semesterperiod började redan i höstas. Inger Levin håller i den regionövergripande gruppen som träffas kontinuerligt för att säkerställa bemanning under hela sommaren. Eftersom rekrytering pågår kan hon inte säga hur många till som behövs som sommarvikarier till vården i Västra Götalandsregionen (VGR).
– Vi upplever att det är tuffare nu än tidigare år att rekrytera och vi vet redan på förhand att vi inte kommer att kunna rekrytera så många som vi skulle önska. Det finns helt enkelt inte så många sjuksköterskor tillgängliga som inte redan är anställda någon annanstans, säger Inger Levin.

8 000 kronor för en flyttad vecka

Ett sätt att få bemanningspusslet att gå ihop under juni, juli och augusti är att ersätta medarbetare som flyttar sin semester enstaka dagar eller hel vecka. Varje förvaltning inom VGR bestämmer själv om och när ersättning kan användas.
– Medarbetarna behöver sin semester och det är bara i undantagsfall man ska behöva flytta den. Utgångspunkten är att den extra ersättningen inte ska användas, säger Inger Levin.

Flyttar en medarbetare sin semester en vecka är ersättningen 8 000 kronor. Avstår man en semesterdag är ersättningen 1 600 kronor. Ersättning ges efter en intern prövning och nivåerna gäller för hela VGR för samtliga yrkesgrupper inom vården.

Det har varit svårt att rekrytera inför sommaren de senaste tre åren – en trend som alltså håller i sig. Orsakerna är bland annat pensionsavgångar och få unga. Trots det lyckas VGR rekrytera mellan 500 och 600 nya sjuksköterskor varje år. Personaldirektör Marina Olsson tycker att VGR är bra på att rekrytera.
– Det vi måste bli mycket bättre på är att utveckla och behålla medarbetare. De ska uppleva att det är bra att jobba hos oss, säger Marina Olsson.

Satsar på utveckling

VGR:s medarbetarundersökning visar att 60 procent kan rekommendera VGR som arbetsgivare, den siffran behöver enligt Marina Olsson bli högre. För att nå målet dit  nämner hon att arbetsmiljö, arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och ersättning bland annat behöver bli bättre.
– Vi satsar på att ge nyutexaminerade sjuksköterskor en bra start genom det så kallade kliniska basåret, som är ett introduktionsår till jobbet som legitimerad sjuksköterska i våra verksamheter, säger Marina Olsson.

Andra satsningar är karriärutvecklingsmodeller som tydligt visar olika vägar för att utvecklas i sitt yrke och där det också finns en tydlig koppling till lön.
– Vi satsar på kompetensutveckling, både regionalt och lokalt. Undersköterskor hos oss kan fördjupa sin kompetens inom exempelvis akutsjukvård, barnsjukvård, anestesi, operation och intensivvård genom yrkeshögskoleutbildningar. För våra sjuksköterskor finns utbildningstjänster som innebär att de jobbar halvtid och studerar specialistsjuksköterskeutbildning halvtid med bibehållen lön.

Färre anställda per chef

Ett av de viktigaste besluten som tagits för att förbättra arbetsmiljön är ett maxantal för hur många medarbetare en chef ska ha. När cheferna får mindre arbetsgrupper blir det möjligt att ha en bättre dialog på arbetsplatsen.
– Det gagnar både arbetsmiljö och delaktighet och trivseln ökar, säger Marina Olsson.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se