Pernilla Dahm Kähler, med några ur laget ­­– sjuksköterskor och undersköterskor från vårdavdelningen: (från vänster) Rebecca Edlund, Lena Hagberg, Sophie Roos, Pernilla Dahm Kähler, Ana Wickman, Sofie Gustafsson och Josefin Stenqvist. Foto: Anna Rehnberg
Pernilla Dahm Kähler, med några ur laget ­­– sjuksköterskor och undersköterskor från vårdavdelningen: (från vänster) Rebecca Edlund, Lena Hagberg, Sophie Roos, Pernilla Dahm Kähler, Ana Wickman, Sofie Gustafsson och Josefin Stenqvist. Foto: Anna Rehnberg

Sedan operation av äggstockscancer koncentrerades till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg har överlevnaden efter tre år ökat från 40 till 61 procent.

I Västra Götalandsregionen (VGR) görs numera nästan alla operationer av äggstockscancer på SU i Göteborg. Nu visar forskning att överlevnaden ökat med drygt 20 procent efter 2011 då man började koncentrera vården dit.

– Genom att operationerna mer än fördubblats och att vi har så mycket expertis samlad, kan vi ge patienterna bästa möjliga vård, säger Pernilla Dahm Kähler, överläkare och ansvarig för den gynekologiska tumörkirurgin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Hög dödlighet

Äggstockscancer är en svår cancerform med hög dödlighet. Den är svår att upptäcka, och när den upptäcks är det oftast i ett sent skede.

När den första tumören bildas i äggstocken är det i princip omöjligt att veta att den finns, om man inte just då råkar besöka en gynekolog och få ett ultraljud. Oftast är det först i det tredje stadiet man upptäcker cancern, och då har den spridit sig med tumörer på flera ställen i buken. Det är i detta stadium de flesta patienter kommer till SU för att opereras. Operationerna blir komplicerade eftersom cancern har spridit sig till ytan på andra organ.

Ökad skicklighet

– Forskningen visar tydligt att ju mer av tumörerna vi kan få bort, desto större blir överlevnaden, säger Pernilla Dahm Kähler,

Detta kan tyckas som en självklar slutsats, men under de år som gått sedan studien startade har Pernilla och hennes kolleger kunnat följa resultaten av sin ökade skicklighet genom att samtidigt jämföra forskningsresultat.

Komplicerade operationer

Under en operation kan det till exempel handla om att ta bort en bit av tarmen och lägga en stomi, att avlägsna mjälten för att den är tumörangripen eller att avlägsna tumörer från levern. En så pass komplicerad operation görs ungefär en gång i veckan på Sahlgrenska. Då är det alltid två tumörkirurger som arbetar tillsammans förutom resten av operationsteamet med narkospersonal och sjuksköterskor. En leverkirurg är också beredd att rycka in. Totalt görs över 100 gynekologiska operationer om året på Sahlgrenskas kvinnoklinik.

Snabbare i gång med cellgifter

Men det är inte bara den kirurgiska skickligheten som ökat hos teamet i Göteborg i samband med koncentrationen av vården där. Processen från operation till start av cellgiftsbehandling har kunnat minskas från 36 till 24 dagar.

– Vi väntar inte in några provsvar, utan skriver direkt en remiss till den gynekologiska onkologen och gör en behandlingsplan. När svaret kommer är allt klart och vi kan sätta in cellgifter direkt, säger Pernilla Dahm Kähler.

När patienten skickas hem efter sjukhusvistelsen vet hon vilken dag hon kan börja cellgiftsbehandlingen. Hon har också en kontaktsjuksköterska från SU som ett extra stöd.

 Tydliga forskningsresultat

Uppgifter om all större gynekologisk kirurgi finns i ett nationellt kvalitetsregister. Det är detta register som Pernilla och hennes kolleger använt för att jämföra resultaten före (2008-2010) och efter koncentrationen av vården (2011-2013). Resultaten är tydliga. Överlevnaden har ökat från 40 till 61 procent.

Det finns tre stora fördelar med koncentration av vården som förklarar det goda resultatet, menar Pernilla Dahm Kähler.

Yrkesskickligheten har ökat, processerna har blivit bättre och de olika yrkesgrupperna runt patienten arbetar bra tillsammans och ”gör varandra bättre”.

– Det är ett fantastiskt arbetslag! Alla yrkesgrupper och specialister som jobbar målmedvetet för att kvinnorna som kommer hit ska få den bästa möjliga kirurgi och den bästa efterbehandlingen. Jag är så stolt över alla som jobbar här och över att vi kan rädda liv!

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

Pernilla Dahm Kähler är huvudförfattare till den studie som gjorts om sambandet mellan koncentration och överlevnad i äggstockscancer. Hennes forskning har uppmärksammats internationellt och förra året fick hennes team på Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.Foto: Anna Rehnberg

Läs också: Fler får vård hemma när sjukvården görs om

Fakta:

Att samla/koncentrera specialiserad vård är en del av omställningen av hälso- och sjukvården som innebär att:

  • Utveckla och stärka den vård invånarna behöver ofta.
  • Samla specialiserad vård så att kvalitet, säkerhet och tillgång blir högre.
  • Erbjuda fler digitala vårdformer och tjänster och göra dem enkla att använda.
  • All verksamhetsutveckling ska leda till högre kvalitet för patienten.

Här hittar du mer information om omställningen av hälso- och sjukvården i VGR