Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR och Jonas Ålebring, ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är inte helt överens om ST-tjänstgöring i primärvården. Förslaget diskuteras vid ett seminarium under almedalsveckan. Foto: Chatarina Fyrberg och Rickard L Eriksson
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR och Jonas Ålebring, ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är inte helt överens om ST-tjänstgöring i primärvården. Pilotprojektet diskuteras under ett seminarium i Almedalen. Foto: Chatarina Fyrberg och Rickard L Eriksson

Västra Götalandsregionen (VGR) är först i Sverige med att testa ett ST-block för blivande specialistläkare på sjukhus, där två månader i primärvården ingår i paketet.
– Vi vill luckra upp gränsen mellan sjukhus- och primärvård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.
Men förslaget får kritik från läkarkåren.

VGR vill förändra vården så att en större del av resurserna läggs i den nära vården utanför sjukhusens väggar, till exempel på vårdcentraler och i hemmen. Läkare som utbildar sig till specialister ägnar nästan fem år av sin utbildning åt specialisttjänstgöring (ST) på sjukhus. Nu tänker VGR testa en förändrad ST-tjänstgöring som går ut på att göra om några av ST-tjänsterna så att de även innefattar två månader inom primärvården. Detta ska göras som piloter för att kunna testa och utvärdera på ett bra sätt. Exakt hur det ska se ut är inte helt klart än (se faktaruta).

Två månader i primärvården

Specialisttjänstgöring styrs av socialstyrelsens mål där olika moment ingår beroende på specialitet. Det är två månader av sidotjänstgöringen som VGR vill testa att lägga i primärvården.
– Patienterna finns både på sjukhusen och utanför. För dem finns ingen knivskarp gräns mellan öppen vård på sjukhus eller inom primärvården. Som specialistläkare på sjukhus måste du inte bara arbeta innanför sjukhusets väggar utan kan behöva vara där patienterna finns, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR.

Flera fördelar

Ann Söderström säger att det finns flera fördelar med att de blivande specialistläkarna får en inblick i distriktsläkarnas vardag ute på vårdcentralerna.
– Det kan skapa ökad förståelse specialister emellan. Distriktsläkarna gör en stor del av sin utbildning på sjukhus, då kan sjukhusspecialisterna också göra en del på vårdcentral. Det kan vara lärorikt att se det osorterade flödet av patienter inom respektive specialistinriktning.

”Får inte vara obligatorisk”

Men förslaget, som kommer att diskuteras i Almedalen, har fått kritik från läkarkåren. Jonas Ålebring, ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), är visserligen positiv till sidotjänstgöringar i primärvården, men de ska inte vara obligatoriska.

– Det är en bra idé att blivande specialistläkare kan få lära sig av primärvården, men sidotjänstgöringar ska planeras individuellt. Socialstyrelsen slår fast att ST-läkarnas utbildningsplan ska vara individuellt utformad utifrån förkunskaper, önskemål och mål för utbildningen. Att göra sidotjänstgöring i primärvården obligatoriskt missar målet. Precis som läkarna ser patienterna som individer måste arbetsgivaren lära sig att se sina medarbetare som individer, säger han.

Slira på regelverket

Möjligheten att välja att göra vissa delar av utbildningen i primärvården finns och används redan enligt Jonas Ålebring. Därför behövs det ingen styrning anser han.

– All tjänstgöring måste syfta till att uppnå individuella mål och skapa värde. Tänk om man redan har jättemycket erfarenhet från primärvården och sedan måste göra två månader till? Det skapar inget värde att arbetsgivarna hittar på egna varianter och slirar på de regelverk som finns. Det är också ett stort uppdrag som läggs på primärvården som ska säkra en god utbildning med handledning och det gäller att kunna axla det uppdraget.

”Äntligen förändrar vi vården”

Ann Söderström poängterar att det är upp till var och en att ansöka om ett pilot-ST-block i VGR där två månader i primärvården ingår i paketet.

– Vi tänker inte förändra någons pågående ST-tjänstgöring utan du ska veta från början vad du söker. Vi tar fram ett förslag för beslut om hur en pilotutbildning skulle kunna se ut. Sedan får vi prova. Jag tycker det är jättespännande att vi börjar rucka på gränserna. Äntligen förändrar vi vården, säger Ann Söderström.

Under Almedalsveckan har VGR ett seminarium  Sidotjänstgöring för ST-läkare – fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård? där frågan om ST i primärvården ska diskuteras.
Länk till Västsvenska arenans program i Almedalen

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


FAKTA:

Förslaget i korthet:

  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har beslutat att ett pilotprojekt får genomföras i VGR där två månader av ST-tjänstgöringen förläggs till primärvården. En arbetsgrupp ska ta fram förslag som ser till att ST-tjänstgöringen uppfyller socialstyrelsens krav för utbildning och handledning.
  • De specialiteter som i första hand berörs av förslaget är de där det finns en flytande gräns mellan sjukhus och primärvård. Till exempel rörelseorganens sjukdomar(ortopedi), psykiatri och invärtesmedicin.
  • För att få läkarlegitimation måste du först göra allmäntjänstgöring (AT) som i VGR brukar vara 21 månader. Därefter kan du gå vidare till specialisttjänstgöring (ST) Det innebär att du inom ett individuellt utbildningsprogram utvecklar en specialistkompetens. Specialiseringstjänstgöringen pågår under minst fem år. Det är två månader av den tiden som VGR vill testa att förlägga till primärvården.

Pilotprojektet är en del av omställningen av hälso- och sjukvården som innebär att:

  • Utveckla och stärka den vård invånarna behöver ofta.
  • Samla specialiserad vård så att kvalitet, säkerhet och tillgång blir högre.
  • Erbjuda fler digitala vårdformer och tjänster och göra dem enkla att använda.
  • All verksamhetsutveckling ska leda till högre kvalitet för patienten.

Här hittar du mer information om omställningen av hälso- och sjukvården i VGR