Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, engagerad i budgetdebatten.

Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

Tisdagens budgetmöte i regionfullmäktige inleddes med att gruppledarna debatterade övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Kvalitet, organisation, produktivitet och vårdval var några ämnen som dominerade de inledande timmarnas debatt.

Gruppledarna inledde tvådagarsmötet i Stenungsund under måndagen med en övergripande budgetdebatt. På fem minuter var gjorde de åtta gruppledarna sina programförklaringar inför nästa budgetår.

Den styrande majoriteten, GrönBlå Samverkan (M, L, C, KD, MP), har lagt fram ett gemensamt budgetförslag, som regionstyrelsen godkände förra veckan. S, V och SD har lagt också lagt varsitt budgetförslag. Här finns partiernas förslag.

Även regionfullmäktige behandlade Sveriges deltagande i fotbolls-VM i Ryssland. Ordförande Magnus Berntsson (KD) inledde mötet:

– Nu kan man ju undra varför vi har fullmäktigemöte när Sverige spelar fotbolls-VM. Då är det så att vi har fattat beslutet sedan länge att sammanträda 18 juni, långt innan det var beslutat att Sverige skulle spela idag. Det har Fifa kunnat läsa på vår hemsida, men det har de inte brytt sig om, sade han och fortsatte med en vädjan att det trådlösa nätverket inte klarar streaming av matchen.

Den inledande budgetdebatten behandlade personal, ekonomi, ledning och styrning. Att det är valår märktes direkt när det efter varje övergripande anförande var tillåtet med repliker. Från talarstolen krävdes svar på frågor om allt från vilka partier man kan tänkas förhandla med beroende på valresultat till hur man tänkt sig att korta väntetider till vård.

Inläggen under de inledande timmarna handlade också bland annat kompetensförsörjning, tillgänglighet till vård, modernisering av vården, vårdpersonalens arbetsvillkor, minskning av vårdklyftor, ungdomars möjligheter till att fullfölja sina studier och klimatfrågan.

Budgetdebatten är under de två dagarna indelad i huvudpunkter. Förutom den inledande och övergripande gruppledardebatten följer under måndagen gruppledardebatt om övergripande regionutvecklingsfrågor som kultur och kollektivtrafik. Under tisdagen kommer en gruppledardebatt om hälso- och sjukvården.

Varje gruppledardebatt följs av allmän debatt om det som gruppledarna nyss debatterat – och då får alla ledamöter göra inlägg.

Text: Anna Liljenberg
Bild: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se