Arkivbild på regionstyrelsens ordförande från Almedalen 2017.
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson i Almedalen 2017. I år deltar han och flera andra regionpolitiker för att lyfta fram och påverka VGR:s prioriterade frågor.

Årets trend i Almedalen är samtal och möten, vilket också återspeglas i Västra Götalandsregionens (VGR) program.
– Samverkan med andra myndigheter, näringsliv och den akademiska världen är väldigt viktigt för att vi ska nå våra mål, som att modernisera hälso- och sjukvården i grunden, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Politikerveckan i Almedalen blir bara större och större. I år mellan 1 och 6 juli väntas 40 000 besökare och till några av de över 4000 programpunkterna. Valåret gör att veckan kommer att präglas av partiledarnas tal och bland annat frågan om regeringsbildning.
Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i Almedalsveckan för sjunde gången och samarbetar med sju andra parter i den Västsvenska Arenan (se faktaruta).
– Vi är i Almedalen för att påverka och visa upp våra prioriterade frågor som till exempel omställning av hälso- och sjukvården, tågtrafiken och klimatfrågan, säger Camilla Lundén, VGR:s projektledare för Almedalen.

Regiondirektörens rundabordssamtal

En nyhet för VGR i år är regiondirektör Ann-Sofi Lodins rundabordssamtal. Ett rundabordssamtal innebär att alla deltagare ges samma status och varje deltagares röst har samma vikt. Ett av samtalen handlar om life science och näringslivs- och offentliga aktörer har bjudits in för att diskutera hur man gemensamt kan bidra till en positiv samhällsutveckling genom life science.

VGR bjuder också in representanter från offentlig sektor och civilsamhället till en interaktiv workshop om öppna data inom bland annat vård och hållbar utveckling. Resultatet av workshopen blir ett underlag till regeringens handlingsplan inom internationella Open government partnership, som jobbar för mer transparens i offentliga verksamheter. Darja Isaksson och Anette Novak leder arbetet på uppdrag av finansdepartementet.

– Det är väldigt roligt att regeringen valt Västsvenska Arenan för en workshop om digitalisering. Det visar på vår styrka som en driven aktör och naturlig samtalspart kring dessa viktiga samhällsfrågor, säger Camilla Lundén.

Klimat till frukost

Seminarium och paneldebatter dominerar VGR:s aktiviteter även i år, läs hela programmet här, och Camilla Lundén lyfter bland annat seminarierna om ungas medievanor och finansiering av nya stambanor. Och hur kan konsumtionsmål mätas och utformas nationellt? Det försöker ett frukostseminarium med konsumtionsminister Per Bolund svara på. Representanter för Klimatråd Västra Götaland är på plats och deltar i ett rundabordssamtal på Arenan, i anslutning till frukostseminariet. En hel dag kommer dessutom att vikas åt hälso- och sjukvård.

Kostnad för Almedalen

Men vad kostar politikerveckan? Regionstyrelsen betalar 680 000 kr för VGR:s medverkan i Almedalen. Merparten, 510 000 kronor, går till Västsvenska Arenan, övrigt används till den lokala projektorganisationen, planering och genomförande av programmet, eventuella kringarrangemang samt marknadsförings- och kommunikationsinsatser.
Utöver det står andra förvaltningar och nämnder för ytterligare cirka en halv miljon kronor.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: VGR i Almedalen för sjunde gången

 • VGR samarbetar med sju andra parter under Almedalsveckan under namnet Västsvenska Arenan, som också är en fysisk plats i Visby där seminarium och möten äger rum.
 • Övriga parter är Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst och Västsvenska handelskammaren.
 • Parterna lyfter frågor ur västsvenskt perspektiv och med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.
 • Parterna har både egna och gemensamma seminarier, samtal och frukostmöten.
 • VGR ordnar sju egna seminarium och en hälso- och sjukvårdskväll.
 • Politiker och tjänstemän deltar också i flera seminarier som andra aktörer arrangerar.
 • Under veckan livesänds alla seminarier via Facebook.
 • Tillsammans har arenan nära 100 programpunkter och är den största aktören på plats i Almedalen.

Fakta: Medverkande regionpolitiker

 • Magnus Berntsson (KD), ordförande regionfullmäktige
 • Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen
 • Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen
 • Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Ulf Eriksson (C), vice ordförande regionutvecklingsnämnden
 • Aylin Fazelian (S), 2 vice ordförande regionutvecklingsnämnden
 • Tina Ehn (MP), ordförande naturbruksstyrelsen, ledamot i regionutvecklingsnämnden
 • Kristina Jonäng (C), ordförande miljönämnden
 • Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden
 • Conny Brännberg (KD), ordförande kulturnämnden
 • Lena Malm (S), regionråd

Följ oss på Facebook

Och på Twitter @VGRiAlmedalen och @Arenan2018