Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Solpanelerna vid Östra sjukhuset i Göteborg har fått jobba ordentligt i sommar visar den senaste produktionsrapporten. Th: Västfastigheters miljöchef Kristina Käck. Foto Östra sjukhuset: Paul Björkman.

El från solen ökar snabbt i VGR

I sommar har solpanelerna gått för högtryck på Västra Götalandsregionens(VGR) byggnader. Den långsiktiga satsning på solenergi går redan mycket snabbare än planerat och sommarens soliga väder har fått elproduktionen från solpanelerna att öka rejält.

Statistiken från juni och juli visar inte oväntat på en rejäl ökning av producerad solel från VGR:s anläggningar. Förbrukningsrapporten från Östra Sjukhuset i Göteborg, Angereds Närsjukhus och Skaraborgs Sjukhus i Skövde visar på ordentliga ökningar av den el som produceras från solen.

– Vi kan inte lagra elen men när vi själva producerar mer solel behöver vi köpa mindre el, säger Kristina Käck, energi- och miljöchef på Västfastigheter.

Plan för solenergi

Kristina Käck
Kristina Käck, energi och miljöchef på Västfastigheter

2014 fattade VGR:s politiker beslut om en solenergiplan. Den innebar att Västfastigheter år 2030 ska ha installerat solenergianläggningar med kapacitet att producera tre gigawattimmar per år, vilket motsvarar 420 varv runt jorden med elbil eller ett års elvärme för 294 villor.

– När beslutet kom arbetade vi redan till viss del för att öka vår produktion av solenergi. Men med solenergiplanen blev målet tydligt och det har givetvis spelat roll för  utvecklingstakten, säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Stora anläggningar mest effektiva

Och utvecklingen har gått snabbt. Redan under 2017 nådde Västfastigheter mer än en tredjedel till målet – vilket har gjort att framtidsplanerna kan komma att justeras.

– När vi såg att det gick förhållandevis enkelt att snabbt skala upp produktionen så började vi titta på vilken potential vi såg för framtiden. Det mynnade ut i en studie, som visade hur många solcellsanläggningar det är praktiskt möjligt att anlägga på  VGR:s samtliga fastigheter säger Jan Sarac, energistrateg, på Västfastigheter.

För att bli så kostnadseffektiva som möjligt är det bättre att bygga färre anläggningar, men med desto större yta och kapacitet, visade studien. Det minimerar kostnaden för själva byggnationen och gör driften mer hanterbar.

Detektivarbete

Jan Sarac
Jan Sarac, energistrateg på Västfastigheter

– Det kräver viss specialkompetens att drifta anläggningarna, och genom att koncentrera dem på färre platser ser vi till att det finns kompetent personal på plats, säger Jan Sarac.

I studien drogs slutsatsen att nio fastighetsobjekt var lämpliga för installation av solenergianläggningar.

– Vi tog bland annat hänsyn till expansionsplaner, existerande bygglov och känslig utrustning i verksamheten. Så det har krävts en del detektivarbete för att hitta de mest lämpliga byggnaderna, säger Jan Sarac.

Det visade sig vara de större sjukhusområdena med stort och jämnt elbehov som Skaraborgs sjukhus i Skövde, Östra sjukhuset, Sahlgrenska och Mölndal i Göteborg,  Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Kungälvs sjukhus, NÄL i Trollhättan, Uddevalla sjukhus och sjukhuset i Alingsås.

– Sannolikt kommer det att dyka upp solceller även på andra objekt. En tydligt sådant är ju nya Regionens Hus i Göteborg, säger Kristina Käck.

Mycket större potential

Hur stor produktion som ska planeras för framtiden är ännu inte beslutat. Men att det finns potential att bygga ut mer än de tre gigawattimmar som den regionala solenergiplanen
föreskriver är tydligt.

– Som det ser ut i dagsläget skulle en produktion på sex gigawattimmar kunna vara rimlig, kanske till och med lite mer. Vad vi i praktiken kommer att realisera hänger i slutänden på hur investering i solel står sig ekonomiskt i förhållande till andra energiinvesteringar. Men helt säkert är att vi ser en mycket större potential än vad vi trodde från början när det gäller produktionen av solenergi. Och det är såklart ett härligt besked, både för
miljön och kanske också för vår ekonomi, säger Kristina Käck.

Text: Anna Matzinger och Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Solcellsparken över parkeringen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Foto Västfastigheter
Solcellsparken över parkeringen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Foto Västfastigheter

Fakta solenergi i VGR

Under år 2017 var produktionen av solel mer än 1 GWh och innan året var slut hade Västfastigheter byggt solcellsanläggningar som kan producera upp till 1,3 GWh per år. Det motsvarar ungefär 10 000 kvadratmeter solcellsyta.
Redan 13 år innan målet ska vara uppfyllt är Västfastigheter alltså en bra bit på vägen.

Fakta om Västfastigheter

Västfastigheter är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen(VGR). Västfastigheter bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer. Bland fastigheterna finns även folkhögskolor, Göteborgs botaniska trädgård, museer, naturbruksskolor och Regionens Hus i Göteborg.

 

Kommentarer är stängda.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.