Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny satsning: Fler kan få hjälp mot tandvårdsrädsla

Närmare 70 000 vuxna i Västra Götaland lider av svår tandvårdsrädsla. Inom Folktandvården i Göteborg behandlas rädslan med gott resultat(VIDEO).
Snart kommer även specialistkliniker i Borås, Skövde och Uddevalla att erbjuda samma hjälp.

Att lida av svår tandvårdsrädsla betyder att man får kraftig ångest av att gå till tandvården. För vissa, precis som för Anna Hanka (VIDEO), leder det till att man helt enkelt struntar i att gå och undersöka sig. Andra tvingar sig dit vilket ofta slutar med avbruten behandling.

– Det blir en oerhört stressad situation både för patienten och för tandvårdspersonalen. På sikt blir den egna tandhälsan allt sämre. Och när man har dåliga tänder skapar det skuldkänslor och skam hos många människor. Det blir en ond cirkel, förklarar Ulla Wide som är psykolog och docent inom odontologisk psykologi och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin.

Många drabbas

– Det här är ett allvarligt problem där många är drabbade. Dålig tandhälsa kan i värsta fall leda till sjukskrivningar. För vården innebär det ökade kostnader när patienter ideligen uteblir.

Ulla Wide har många års erfarenhet av att ha jobbat inom Folktandvården. Hon har också följt forskningen kring tandvårdsrädsla under lång tid.

– Det positiva är att vi med säkerhet vet att behandlingsmetoden som vi använder fungerar, den är evidensbaserad. Så många som 80 procent blir av med sin tandvårdsrädsla, säger hon.

Behandling med KBT

Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, där en psykolog arbetar tätt ihop med tandläkare och tandsköterskor. Tillsammans tar teamet hand om patienten på bästa sätt.

– Det här måste ske på patientens villkor. Inledningsvis har man ett samtal där det görs en bedömning av vårdbehovet. Sedan lägger man tillsammans med patienten upp en vårdplan, förklarar Ulla Wide.

I försiktiga steg bearbetas rädslan. Bland annat får patienten se korta filmer där en person som inte är rädd får behandling av sina tänder, vilket kan väcka starka känslor och reaktioner i början. Men så småningom ökar toleransen och till sist kan man börja behandla med vanlig tandvård.

Tre nya orter

Den här evidensbaserade KBT-behandlingen ges idag endast vid Odontologen i Göteborg. Men i början av 2019 ska specialistklinikerna för sjukhustandvård i Borås, Skövde och Uddevalla också ha särskilda team på plats.

Ulla Wide leder den grupp som just nu, på uppdrag av Folktandvården, arbetar för att utbilda befintlig personal och rekrytera nya kompetenser till de tre klinikerna.

– Västra Götalandsregionen har i sina utvärderingar konstaterat att den här behandlingsmöjligheten inte är tillräckligt spridd i Västra Götaland. Därför är det jätteroligt att den här satsningen nu görs i form av en ny regional medicinsk riktlinje. Visar det sig sedan att trycket blir stort kan det hända att vi behöver utöka ytterligare på sikt, säger hon.

Text: Malin Husár
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Fem procent av den vuxna befolkningen lider av svår tandvårdsrädsla. Det motsvarar närmare 70 000 invånare i Västra Götaland.

Om du lider av svår tandvårdsrädsla och vill ta del av den KBT-behandling som beskrivs i artikeln, ta kontakt med någon specialisttandvårdsklinikerna i Västra Götaland.

Vid frågor, kontakta Ulla Wide, leg psykolog, docent, ordförande i arbetsgruppen för implementering av behandling av svår tandvårdsrädsla/fobi inom Folktandvården VGR: ulla.wide@gu.se

Kommentarer är stängda.