Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ulrik Albertsen, urologläkare vid Skaraborgs Sjukhus Skövde har skapat en ny prioriteringsordning som kortat köerna till operation av urinsten. Foto: SkaS bild och media.

Samarbete gav kortare operationsköer i Skövde

Skaraborgs Sjukhus har kortat väntetiden för patienter med urinsten från fyra månader till 18 dagar. Det som krävdes var samarbete inom sjukhuset.

Köerna till vissa ingrepp har varit långa vid Skaraborgs Sjukhus(SkaS) i Skövde de senaste åren. En av orsakerna har varit att operationsavdelningen inte har kunnat utnyttjas tillräckligt effektivt.

Patienter med godartade åkommor har varit särskilt drabbade, till exempel de med stenar i urinvägarna. Åren 2016–2017 var medianväntetiden för dessa patienter 116 dagar från det att patienten fick tillfällig hjälp tills man kunde operera. Många patienter går sjukskrivna i väntan på operation eller behöver smärtlindring.

– Samtidigt som väntetiderna var långa för planerade ingrepp kunde vi se att det fanns outnyttjat utrymme i det akuta operationsprogrammet. Tanken var att ta till vara den outnyttjade resursen, berättar urologläkare Ulrik Albertsen vid SkaS.

Kallades med kort varsel

Tack vare samarbete mellan urologen, operationsavdelningen och övriga opererande kliniker kunde man utarbeta en prioriteringsordning; patienter med  akut stopp i urinröret opereras nästa dag, patienter med hinder i urinflödet eller symtom av urinstenen opereras inom två veckor och patienter helt utan symtom opereras inom en månad. Patienterna kallades med kort varsel och informerades att de kunde riskera bli hemskickade från sjukhuset utan operation vid hög belastning på operationsavdelningen

Resultat efter sex månader:

  • Medianväntetiden för patienter som behövde opereras inom två veckor sjönk från 116 dagar till 18 dagar.
  • Patienter med akut stopp i urinröret samt inneliggande patienter opererades genomgående inom en till tre dagar.
  • För planerade och oprioriterade patienter var medianväntetiden 100 dagar.

– Alla inblandade är nöjda med det nya arbetssättet. Vi får inga klagomål från patienter som kallas med kort varsel och inte ens de som åkt hem utan åtgärd har varit direkt missnöjda. Tack vare gott samarbete med operationsavdelningen och övriga opererande kliniker uppstår det inte några konflikter om det akuta operationsutrymmet, säger Ulrik Albertsen.

Text:Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se

Kommentarer är stängda.