Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Magnus Skog, sektionschef vid vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus har i många år jobbat med ett nationellt projekt mot självskador. Nu gläds han åt att VGR kan erbjuda hjälp åt allt fler. Foto: Kent Eng och privat.

Fler kan få hjälp mot självskada med ny metod

Mellan 35 och 42  procent av svenska ungdomar i högstadiet och gymnasiet har någon gång avsiktligt skadat sig själva. Nu kan Västra Götalandsregionen(VGR) erbjuda en ny metod mot självskador – och resultaten är mycket goda.

–  Vi har inte kunnat hjälpa den här gruppen med en specifik metod tidigare, säger Magnus Skog, sektionschef vid vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus(SÄS).

Den nya metoden ERGT har visat övertygande resultat hos patienter med lindrigt självskadebeteende.

Lättnad för stunden

ERGT betyder Emotion Regulation Group Therapy (känsloreglerande gruppterapi). Metoden innebär att deltagarna kommer till en grupp en gång i veckan och får både utbildning och terapi. Först gäller det att förstå vad självskadebeteende är och vilken funktion det fyller. Sedan får deltagarna hjälp att analysera sitt eget beteende. Läs här om hur Alva, 21,fick hjälp av metoden.

– Det handlar ofta om att man har ångest eller svår stress och reglerar den känslan genom att skada sig själv. Det kan upplevas som en lättnad för stunden, men sedan kommer skammen och säger att man är en misslyckad människa som skadar sig själv, säger Magnus Skog.

Nytt tema varje vecka

Kortsiktigt dämpar alltså ett självskadebeteende ångesten, men långsiktigt blir det bara värre, ofta på grund av skamkänslor. Därför är det viktigt att i terapin hitta andra strategier som kan hjälpa en hantera starka känslor.

– Vi tränar på att våga känna känslor, för att se att de inte är farliga utan fyller en viktig funktion.

Varje vecka har ett nytt tema, som till exempel Impulskontroll eller Att reglera känslor utan att undvika dem.

Mellan tillfällena får deltagarna hemuppgifter utifrån veckans tema och i uppgift att fylla i ett registreringsblad som beskriver hur varje dag under veckan varit. Till exempel om de haft självskadeimpulser och vad de gjort för att häva dem.

Stötta varandra

– Här visar sig gruppterapins starka sida. Genom att stötta varandra och dela med sig av tips och strategier ger det så mycket mer än individuell terapi. Många tror också att de är ensamma om sina problem. Här möter man andra med liknande problematik, något som har ett värde i sig, säger Magnus Skog.

För svårare fall av självskadebeteende, inte sällan som en del av diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare kallat borderline), används oftast någon av metoderna DBT (dialektisk beteendeterapi) eller MBT (mentaliseringsbaserad terapi). Båda metoderna ges i öppenvården, men är längre behandlingar på minst ett år.

För de allra svåraste patientgrupperna öppnas under våren 2019 en högspecialiserad enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med dygnet-runt-vård.

Text:Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om metoden

ERGT är en amerikansk metod som visat sig vara framgångsrik för lättare självskadebeteende. Forskarna som utvecklat metoden kom till Sverige och en studie startades på Karolinska institutet. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås var en av de femton enheter i landet som var med i studien.

Resultaten* blev mycket goda, och i dag finns metoden på samtliga sjukhus i Västra Götaland – Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

* Resultaten i Karolinskas studie visade på en minskning av självskadebeteende med 51 procent direkt efter studien. Efter sex månader visade resultaten på än större förbättringar.

Så söker du hjälp

Behöver du komma i kontakt med vården för behandling av självskadebeteende?

Kontakta din vårdcentral eller ungdomsmottagning i första hand.

Om du vill gå den 14-veckors behandling (ERGT) som beskrivs i artikeln, behöver du en remiss. Antingen kan du skriva en egenremiss eller få en remiss från behandlande läkare på vårdcentral eller ungdomsmottagning.

ERGT-behandling finns hos de psykiatriska mottagningarna på följande sjukhus: Södra Älvsborgs sjukhus (Borås), Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, NU-sjukvården (Uddevalla och Trollhättan)  och Skaraborgs sjukhus (Skövde).

Läs mer här om att söka specialiserad vård och om remisser:

Läs också: Alva har slutat skära sig 

Kommentarer är stängda.