Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Miljardsatsning: Nytt IT-stöd för vården

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.

–  Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras.

Det nya kärnsystemet ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Efter en noggrann upphandlingsprocess har regionstyrelsen nu fattat det formella tilldelningsbeslutet.

Cerner Millennium motsvarade bäst VGR:s krav

Cerner Sverige AB ingår i en av världens största koncerner inom IT-system för hälso- och sjukvården – Cerner Corporation med säte i USA. Deras lösning Millennium används idag av mer än 25 000 vårdenheter varav 5 700 sjukhus.

Att valet föll på just Cerner Sverige AB beror på att deras anbud har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån VGR:s upphandlingskriterier. Lösningens funktionalitet och företagets erfarenhet av implementering och samverkan i stora komplexa sjukvårdsorganisationer var de kriterier som vägde tyngst. Beslutet om val av leverantör kan överklagas till och med den 8 oktober. Först därefter kan kontrakt skrivas.

1500 medarbetare från vården har varit delaktiga

Omkring 1500 medarbetare från hälso- och sjukvården i Västra Götaland har varit delaktiga i upphandlingen genom att vara med och ta fram upphandlingskraven och bidra i utvärderingen av anbuden.

–Jag känner mig trygg med att vi valt ett system som möter behoven i hälso- och sjukvården. Detta tack vare att så många engagerade medarbetare från vården bidragit i upphandlingen, säger Ann-Sofi Lodin.

Kontrakt värt 2,1 miljarder

Kontraktet har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor och löper över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till fyra års förlängning. I den summan ingår mer än själva kärnsystemet. Cerner Sverige AB ska anpassa Millennium till behoven i vården i Västra Götaland och tillsammans med VGR implementera lösningen i hela organisationen.

Samverkar med alla 49 kommuner

VGR har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. De har alla undertecknat optioner som innebär att systemet kan användas även i den kommunala hälso- och sjukvården. Detta skapar nya förutsättningar för att dela information mellan hälso- och sjukvården i VGR och kommunerna.

– Det är fantastiskt positivt att länets kommuner, tillsammans med VGR möjliggör en gemensam och modern informationshantering inom hälso- och sjukvården. Kommunerna ser fram emot smidigare övergångar mellan huvudmännen, vilket kommer förbättra arbetsförhållanden och vara till gagn för våra invånare, säger Thomas Jungbeck, direktör för VästKom, som samordnar kommunernas medverkan i upphandlingen.

Framtidens vårdinformationsmiljö –  en omfattande förändringsresa

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och övriga aktörer i det södra området blir först ut med att införa det nya IT-stödet. År 2023 ska Millennium vara infört i all hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

– Vi har ett stort arbete framför oss som kommer att beröra alla medarbetare i hälso- och sjukvården, säger Ann-Sofi Lodin. Det här är den största förändringen som gjorts i vården sedan regionbildningen och en chans till stora förbättringar.

Kommentarer är stängda.