Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
– I samband med årets valundersökning vill vi ta reda på mer om varför vissa väljare röstar olika på olika nivåer, säger Linda Berg, forskare vid Göteborgs Universitet.

Taktikröstning har blivit vanligare

På söndag är det val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Är du en av dem som röstar på olika partier i de olika valen? Då tillhör du en växande grupp väljare.

Många beslut som påverkar vardagen tas på regional nivå. Regionvalet handlar om frågor som sjukvård, kollektivtrafik och kultur.  Att väljarna ska veta vilka frågor regionvalet handlar om är en förhoppning som funnits inom VGR ända sedan regionen bildades för snart 20 år sedan. Det är en ökande trend att väljarna i allt större utsträckning röstar på olika partier i de tre olika valen. Kan det vara ett tecken på att invånarna i Västra Götaland röstar mer medvetet utifrån regionala frågor?

– Riktigt så enkelt är det nog inte. Det finns flera möjliga orsaker till röstdelning och i samband med årets valundersökning vill vi därför ta reda på mer om varför vissa väljare röstar olika på olika nivåer, säger Linda Berg, forskare vid Göteborgs Universitet.

Kandidaterna allt viktigare

Röstdelningen, att välja olika partier i olika val har ökat stadigt sedan 1970-talet. Nästan en tredjedel av väljarna röstar olika i kommun, region och riksdagsvalen, men det kan finnas olika anledningar till det.

– Väljarna är inte lika partitrogna längre och det finns en viss trend att kandidaterna blir viktigare, särskilt lokalt och i samband med Europaparlamentsval. Enstaka sakfrågor och missnöje kan också få en stor betydelse för partival lokalt och regionalt. Väljarna har också rent generellt blivit mer ombytliga mellan valen, säger Linda Berg.

Taktikröstning vanligare

Taktikröstning sker på alla nivåer, men framförallt i riksdagsval där regeringsfrågan står på spel. Kommunval och regionval handlar om frågor som står väljarna nära, som vård och omsorg.  Därför har det också blivit vanligare att taktikrösta på mindre stödpartier eller på enskilda kandidater som sticker ut på ett positivt sätt. Eller det motsatta att man på grund av missnöje röstar på ett visst sätt för att straffa något parti på en viss nivå. Att det finns lokala och regionala partier som inte finns på riksnivå bidrar också till röstdelningen samt att vissa partier på riksnivå inte har representanter i alla kommuner.

Men det kan också finnas en grupp väljare som är så politiskt intresserade att de gör ett genomtänkt val utifrån vad som står på spel på respektive nivå när de röstar olika på olika nivåer.

Sjukvården extremt viktig

– Vi vet från forskning att de som är mindre politiskt intresserade i större utsträckning röstar likadant i de tre valen, och omvänt. Men om röstdelningen faktiskt är ett tecken på att en del väljare gör mer medvetna och genomtänkta val utifrån vad som står på spel på respektive politisk nivå vet vi inte ännu, säger Linda Berg.

Sjukvården är generellt en stor fråga i valen. En växande andel av befolkningen består av äldre som har behov av vård och omsorg. Skatteunderlaget blir också mindre med en större andel äldre befolkning.

– Då blir frågan om hur sjukvården prioriteras extremt central och viktig. Men vissa beslut som påverkar sjukvården tas ju på nationell nivå och andra på regional. Det kan vara knepigt för väljarna att hålla reda på. Därför är det viktigt att regionala politiker är tydliga med vad de vill göra inom de områden som de ansvarar för och kan påverka, säger Linda Berg.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Mer information om regionvalet hittar du här

Kommentarer är stängda.