Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Prins Carl Philip invigde den toppmoderna anläggningen där det bland annat forskas på hållbar produktion av nöt- och lammkött. Foto: Robin Kalmendal

VGR satsar miljoner på hållbart lantbruk

På Götala forskningscentrum utanför Skara utvecklas metoder för hållbar produktion av nöt- och lammkött. Idag invigdes nya toppmoderna lokaler och utrustning som gör anläggningen ledande i Norden.

Götala är ett nordiskt forskningscentrum som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet(SLU). De senaste åren har Västra Götalandsregionen(VGR) bidragit till att rädda kvar verksamheten i Skara. Sedan 2015 har VGR stöttat SLU i Skara med 28 miljoner kronor. Under det de närmaste tre åren bidrar VGR med ytterligare 25 miljoner till projekt inom framtidens lantbruk.

Studera klimatfrågor

– Närvaron av SLU i Skara betyder mycket för länet och den hållbara utvecklingen av lantbruket, och därför har vi satsat rejält under flera år, säger Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd.

Närvaron av SLU i Skara betyder mycket för länet.

– Birgitta Losman

De nya stallarna och den toppmoderna utrustningen ska användas för att studera exempelvis klimat- och miljöfrågor kopplade till djurhållningen.

Universitetet valde för några år sedan att flytta utbildningarna för djursjukskötare och kandidatprogram i etologi och djurskydd till Uppsala. I det osäkra läge som uppstod gjorde Västra Götalandsregionen en omfattande satsning på SLU i Skara för att markera betydelsen av ämnesområdet och universitets placering i Västra Götaland.

Prinsen invigde

– Det är glädjande att SLU börjat se Västsveriges stora betydelse för Sveriges livsmedelsproduktion och för Sverige i stort. Forskare och näringslivet behöver ta sig an branschens utmaningar tillsammans, och vår bedömning är att satsningarna på Götala fyller en viktig funktion för det, säger Birgitta Losman.

Efter den satsning som gjordes när utbildningarna flyttades från Skara har VGR nu ingått i en ny överenskommelse med SLU. Under tre år pågår nya satsningar för framtidens lantbruk, där hållbar nöt- och lammköttproduktion är ett av de prioriterade områdena.

– Vi är väldigt tacksamma för det mycket goda samarbetet vi haft under den här perioden; utan stödet från regionens politiker och tjänstemän hade vi inte varit i där vi är idag, säger Margareta Stigson, platschef för SLU i Skara.

Dagens invigning hölls av Prins Carl Philip som själv varit student på lantbruksuniversitetet i Alnarp.

Text: Robin Kalmendal, Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

 

Kommentarer är stängda.