Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Då blir nya politiska ledningen klar

Västra Götalandsregionens (VGR) grönblå ledning meddelade tidigare i veckan att de vill fortsätta leda organisationen de kommande fyra åren. Hur det blir står klart först vid fullmäktiges möte 23 oktober.

Beskedet kom via ett pressmeddelande från GrönBlå Samverkan under tisdagen.  Koalitionen består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans får de 68 mandat. För majoritet krävs minst 75 mandat.

Då är det väl klart då kan man tänka, men nej, inte än. Det är först när regionfullmäktige valt styrelse som vi vet hur det blir. Det sker vid fullmäktiges första möte för mandatperioden den 23 oktober.

  • Den 23 oktober väljer fullmäktige presidium för sitt eget arbete samt en ny styrelse. Den nya styrelsen sammanträder för första gången samma dag och påbörjar arbetet för mandatperioden.
  • Den 27 november fattar fullmäktige beslut om valberedningens förslag till fördelning av de 1600 politiska uppdragen. Då utses ledamöter och presidier till de andra nämnderna.
  • Den 1 januari 2019 påbörjar nämnderna sitt arbete. De nuvarande nämnderna fortsätter alltså sitt arbete fram till nyår.
  • I mars är de bolagsdag och ordinarie bolagsstämmor. Då påbörjar de nya styrelserna för bolagen sitt arbete.

Makten utgår från folket

I Sverige har vi en direktvald och representativ demokrati. Makten utgår från folket. Befolkningen har valt ett fullmäktige, VGR:s högsta beslutande församling. Vem som får plats i fullmäktige är beroende av flera saker: självklart valresultatet men även vilken plats man haft på partiets lista, vilken valkrets man kommer från och ibland även personröster.

Hur fördelningen av de, i VGR, drygt 1600 politiska förtroendeuppdragen blir bestäms av fullmäktige. Grunden för förhandlingen om uppdragen är valresultatet och mandatfördelningen. Ett större parti får fler platser i nämnder och styrelser, ett mindre parti färre.

Vem blir ordförande och vice ordförande?

Alla nämnder har ett presidium som leder arbetet, en ordförande och minst en vice ordförande. Vem som ska leda arbetet i en nämnd är resultatet av en politisk förhandling. Ledningen får oftast ordförandeposten och oppositionen viceposten. När ledning och opposition består av koalitioner fördelas ofta posterna mellan partierna oberoende av storlek. Det är exempelvis därför VGR de senaste åren haft en ordförande från Liberalerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och en ordförande från Miljöpartiet i regionutvecklingsnämnden. Inget av partierna är störst men ingår i den Grönblå koalitionen.

Text och grafik: Niclas Samsioe
vgrfokus@vgregion.se

Kommentarer är stängda.