Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inget beslut om nya zoner i kollektivtrafiken

Efter en intensiv debatt och votering beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet om den största förändringen för Västtrafiks resenärer någonsin. S begärde återremiss och V ställde sig bakom.

Under mandatperiodens allra sista fullmäktigemöte blev det inget beslut om att förändra kollektivtrafikens zonindelning i Västra Götaland. Förslaget innebär att kollektivtrafiken i Västra Götaland delas in i tre zoner, se faktaruta. När resenärer inte behöver passera zongränser blir biljettsystemet mer överskådligt och enklare för resenärerna. Tanken är ett enkelt system som uppmuntrar till att resa kollektivt.

– Det här är oerhört bra och noggrant avvägt mellan enkelhet och rättvisa. Det här är den största förenklingen av biljettsystemet som Västra Götaland någonsin gör, säger Ulrika Frick (MP), som ingår i den styrande Grönblå majoriteten.

Men trots att dagens förslag till beslut handlade om zonindelningen, kom mycket av debatten under fullmäktigemötet att handla om hur de nya zonerna påverkar priset för resenärerna.

”Förslaget ofullständigt”

– Det är bra att minska från 70 zoner till 3, men förslaget är ofullständigt och skapar orättvisa mellan resenärer. Korta resor blir dyrare för att de långa resorna ska få lägre pris. Vi yrkar på återremiss till regionstyrelsen, säger Lena Malm (S).

SD, som liksom S och V, valde att inte delta i beslutet i regionstyrelsen, sade under fullmäktige att de nu stod bakom förslaget. Ulrika Frick argumenterade för att förslaget var en fråga om zoner, inte ett prisbeslut, men S yrkade på återremiss.

S motiverar sin återremiss bland annat med att presidierna i kommunalförbunden i beredningen för hållbar utveckling (BHU) är kritiska till remissprocessen och S tycker de ska få en ny möjlighet att yttra sig. S vill också att en ny analys ska göras om fler kommuner kan ingå i zon A. Sammanfattningsvis vill S att ett fullständigt förslag tas fram som belyser de olika frågeställningarna och att detta förslag skickas ut på remiss till kommunalförbunden för yttrande.

För att ett förslag ska återremitteras krävs 49 röster. I regionfullmäktige sitter 149 ledamöter. Voteringen fick röstsiffrorna 87 för att avgöra idag, 59 röster för återremiss, 1 avstod och 2 frånvarande. Alltså återremitteras ärendet till regionstyrelsen.

Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Fakta: Här är de föreslagna zonerna

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland

Kommentarer är stängda.