Nu öppnar NU-sjukvårdens sprututbytesmottagning på NÄL i Trollhättan. I dörren står mottagningsansvarige Ewa Wennerholm och sjuksköterskan Margaretha Larsson.

Idag öppnar NU-sjukvården Västra Götalandsregionens (VGR) första sprututbytesmottagning.

– Vi öppnar dörren för människor som sjukvården annars har svårt att nå. Här får de inte bara rena sprutor utan också en möjlighet att förändra sina liv, säger Ewa Wennerholm, ansvarig för den nya mottagningen.

I NU-sjukvårdens område finns cirka 150 missbrukare som injicerar droger. Den nya sprututbytesmottagningen vänder sig till injicerande missbrukare över 18 år.

– De här människorna tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. På sprututbytesmottagningen kan vi snabbt fånga upp den som vill ändra sin livsstil och erbjuda en låg tröskel för den som är behov av vård, säger Ewa Wennerholm.

Minska blodsmitta, ge lättare vård och främja livskvalitén

Mottagningen är placerad på infektionsmottagningen på NÄL i Trollhättan. Syftet med mottagningen är att minska spridning av blodsmitta, främja hälsa, förbättra livskvalitén och erbjuda en ingång till beroendevård. Här kan missbrukarna byta ut sina sprutor, kanyler och annan utrustning och erbjudas samtal som kan motivera till drogfrihet. Det finns också möjlighet att ta prover, få vaccinationer och tillgång till annan lättare sjukvård.

Infektionsmottagning, psykiatrin och kvinnokliniken i tätt samarbete

Det är infektionskliniken som ansvarar för mottagningen, men det finns ett tätt samarbete med psykiatrin och kvinnokliniken, som också är verksamheter som missbrukarna kan behöva kontakt med. På mottagningen kan de träffa bland annat sjuksköterska, läkare, barnmorska och kurator.

Gratis besök utan krav på tidsbokning eller remiss

Till att börja med är mottagningen öppen två dagar i veckan. Besöken är gratis och det går att komma hit utan att ha bokat tid eller ha remiss.

– Det ska vara lätt att komma till oss. De som kommer hit ska känna att de behandlas med respekt och får ett positivt bemötande. Det är jätteviktigt, säger Ewa Wennerholm.

Text: Bodil Järnerot
Foto: Madeleine Mattsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om sprututbytesmottagningar:

Sveriges första sprututbytesmottagning startade i Lund 1986. Idag finns det 16 mottagningar i Sverige. Antalet ökar snabbt efter en lagändring 2017 som tog bort det kommunala vetot.

Regionfullmäktige beslutade i januari 2018 att fyra sprututbytesmottagningar ska startas i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården startar den 29 oktober. Övriga mottagningar I Västra Götalandsregionen öppnar på Sahlgrenska universitetssjukhuset och på Skaraborgs sjukhus i december 2018 och på Södra Älvsborgs sjukhus hösten 2019.

Verksamheten bedrivs utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Lagen om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet.

Uppföljningar från andra svenska sprututbytesmottagningar visar att verksamheten är effektiv för att förebygga HIV. Missbrukarna bedömer själva att deras riskbeteende minskat. Det finns inget som tyder på ”normalisering” av intravenösa droger.