Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Louise Solar diabetessköterska och Michaela Skogert BVC-sköterska på Närhälsan i Trandared väljer hellre elcykeln än bilen när de reser i tjänsten. Cyklarna är inköpta med pengar från klimatväxlingen. Men en utvärdering visar att den hittills har haft marginell effekt på resvanorna i VGR. Foto: Anna Rehnberg

Ingen minskning av tjänsteresor i VGR

Västra Götalandsregionens (VGR) medarbetare kör fortfarande lika mycket privat bil i tjänsten som för två år sedan. Inte heller flygresorna har minskat.

För två år sedan införde VGR ett internt klimatväxlingsprogram som innebär att förvaltningarna måste betala en avgift för varje resa som anställda gör i tjänsten med privat bil, och med inrikes eller utrikes flyg. Pengarna samlas till ett gemensamt konto och används för olika klimatåtgärder.

Nu har VGR låtit utvärdera hur avgifterna har påverkat resvanorna i organisationen. Resultatet visar att de knappt haft någon effekt alls.

Enligt beräkningen för 2016 skulle klimatväxlingen ge 5,7 miljoner kronor men resultatet blev 7,4 miljoner kronor. 2017 förväntades en minskning till 7 miljoner, men summan ökade till 8,4 miljoner kronor. I år är prognosen 7,5 miljoner kronor.

Jag tror vi har varit för optimistiska kring den styrande effekten av klimatväxlingsavgiften.
– Pia Damstén

– Som vi ser är det en jätteutmaning att ändra på resebeteendet inom VGR. Jag tror vi har varit för optimistiska kring den styrande effekten av klimatväxlingsavgiften. Samtidigt är ett förändrat resebeteende en nödvändighet för att ställa om till en hållbar och fossiloberoende organisation, säger Pia Damstén, miljöstrateg med heltidsansvar för klimatväxlingen sedan i september i år.

En miljon mil i privat bil

Pia Damstén, miljöstrateg i VGR.

Enligt utvärderingen av klimatväxlingen som gjorts av Sweco, ligger det totala inrapporterade antalet mil för tjänsteresor med privat bil sedan starten 2016 på oförändrade cirka en miljon körda mil. Även det totala antalet flygresor (11 000 enkelresor) var oförändrat, med en ökning av utrikes men en minskning av inrikes flygresor.

De förvaltningar som står för det mesta resandet är hälso- och sjukvården. Där saknas det ofta alternativa resesätt till exempel för vårdbesök utanför städerna, eller för kompetensutveckling utomlands.

Administrativ hantering

Cheferna som svarat på enkäten menar att klimatväxling fungerar som en signal bland många. VGR har till exempel en rese- och mötespolicy. Men att klimatväxlingen inte räcker som styrmedel för att ändra resmönstren. Många förvaltningar diskuterar klimat och resandebeteende, men för en del är fakturorna enbart en administrativ hantering som inte är synlig hos medarbetarna.

Faktiska möjligheter att resa mer kollektivt och högre avgifter menar många skulle ge bättre resultat.

– Åsikterna om effekten av klimatväxlingen tycks gå isär i organisationen. Men en majoritet anser att den behövs som ett regionövergripande sätt att påminna och påverka om mer klimatsmarta sätt att resa i tjänsten, säger Pia Damstén.

Skapar frustration

Eftersom ingen vet på förhand hur mycket som kommer att betalas in på klimatväxlingskontot, måste pengarna ”växlas in” till åtgärder varje år, kvarvarande medel fryser inne. Det har gjort att tiden för planering och genomförande blir för kort för mer tidskrävande och långsiktiga insatser. Några projekt har inte hunnit genomföras innan årets slut. Det skapar frustration både hos miljöavdelningen och i förvaltningar och bolag som inte alltid heller känner att de nås av eller är delaktiga i åtgärderna.

– Klimatväxlingsprogrammet är relativt nytt och vi måste utveckla en bättre struktur kring hur vi jobbar med programmet, det är en tydlig utmaning att leverera årliga åtgärder som skapar klimatnytta och förändring säger Pia Damstén.

Hållbara resealternativ

Utvärderingen har gett en bra överblick av brister och styrkor i klimatväxlingsprogrammet. Den visar också trenden för tjänsteresandet inom VGR, även om ändringar i storlek på olika uppdrag och ökat antal anställda gör att förändringar över tid kan vara svåra att jämföra. Miljönämnden som ansvarar för klimatväxlingen beslutade i oktober att utreda och rapportera behovet av justeringar i programmet till sitt sammanträde i april 2019, men redan i december ska det beslutas om åtgärder inför nästa år.

– Vi behöver satsa på att sprida kunskap och skapa engagemang bland våra 55 000 anställda, men även att gå in med rätt åtgärder som skapar en förutsättning för hållbara resealternativ. Vi ser att klimatväxlingsprogrammet frisätter pengar som vid rätt användning kan möjliggöra den omställning vi står inför, avslutar Pia Damstén.

Text: Ingrid Horner
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Sköterskan som elcyklar i tjänsten.
Läs också : Mer klimatsmart mat på sjukhusen

 


Fakta om klimatväxlingen

Genom Västra Götalandsregionens program för klimatväxling får förvaltningarna betala en avgift för varje resa som anställda gör i tjänsten med privat bil, och med inrikes eller utrikes flyg. Pengarna samlas till ett gemensamt konto och används för olika klimatåtgärder som beslutas av miljönämnden enligt VGR:s miljöplan 2017-2020.

Exempel på insatser:

  • laddstolpar för elbilar
  • inköp av elcyklar
  • satsning på vintercyklister
  • säkra cykelparkeringar
  • kampanj för minskning av el på sjukhusavdelningar
  • åtgärder för förbättrad statistik om resvanor
  • resurser för koordinering av hållbart resande
  • inköp av utrustning för distansmöten
  • finansiering av biogastillägg enligt grön gas-principen
  • webbaserad utbildning om klimatsmart mat

Mer om Klimatarbetet i VGR:

www.vgregion.se/klimatvaxling

www.vgregion.se/klimat

www.vgregion.se/resepolicyn