Naseer är Peer supporter, eller certifierad medmänniska som han själv kallar sig. En roll som har visat sig korta vårdtider för patienter inom psykiatrin. Foto: Josefina Brattö
Naseer är Peer supporter, eller certifierad medmänniska som han själv kallar sig. En roll som har visat sig korta vårdtider för patienter inom psykiatrin. Foto: Josefina Brattö

Mentor, livsstilscoach eller certifierad medmänniska? Naseer Tariq är Peer supporter på psykosavdelningen på Kungälvs sjukhus. Rollen är helt ny inom sjukvården och är ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Någon vedertagen översättning till svenska finns ännu inte för rollen Peer Supporter. Själv kallar sig Naseer certifierad medmänniska. Han ägnar en stor del av sin tid åt att vara en passiv lyssnare för att få patientens tillit på kort tid.

– Det är enklare om man själv har liknande erfarenheter som patienten. Då känner vi igen varandra, menar Naseer.

En Peer supporter har nämligen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och är utbildad för att kunna stötta patienter och – med hjälp av sina egna upplevelser – bygga broar mellan dem och vårdpersonalen.

Då har jag själv varit den person som jag önskade fanns när jag var dålig.

– Naseer Tariq

– Jag är tillgänglig och finns där för att lyssna på patienterna, så länge som det krävs. Orkar man vänta ut personen, brukar det komma ljusglimtar till slut. När folk kommer till insikt om något om sig själva och jag har kunnat stötta längs vägen känns mitt jobb som mest meningsfullt. Då har jag själv varit den person som jag önskade fanns när jag var dålig, säger Naseer.

Goda resultat

Hans uppgift som brobyggare innebär att uppmuntra patienterna till att använda sina egna ord och formulera sig tydligare. På så sätt får de verktyg för att sätta ord på sina upplevelser och kan vara mer delaktiga i sin vård, något som har visat sig ge bra resultat för tillfrisknandet. Forskning kring Peer support visar på kortare vårdtider, men också att patienten känner en ökad tro på sig själv och i större grad ser möjligheter att göra positiva förändringar i sitt liv.

Naseer har jobbat i drygt ett år på avdelningen och är den första Peer supportern på Kungälvs sjukhus. Innan han började var medarbetarna fundersamma på om miljön och arbetet skulle påminna Naseer så mycket om sina egna erfarenheter att han blev sjuk igen. Själv kände han en oro för att han inte skulle hitta sin plats. Farhågorna kunde snart läggas åt sidan.

Ytterligare en dimension

– Naseer har funnit sin roll väldigt bra och vill verkligen göra skillnad. Med sin erfarenhet kan han tillföra ytterligare en dimension som vi andra inte kan, säger Jenny Kullman, vårdenhetschef på psykosavdelningen till VGRfokus.

Naseer fyller i:
– Det är något speciellt med Kungälvs sjukhus; det finns en god anda och så mycket värme. Jag blev omfamnad direkt och blev snabbt en i gänget, berättar han.

Ville hjälpa andra

Att Naseer blev Peer supporter var lite av en slump. Han arbetade som personlig assistent och vid ett möte med en arbetsterapeut berättade han att inte visste vad han ville göra härnäst, bara att han ville hjälpa andra. Terapeuten tipsade om Peer support, anmälan var öppen en vecka till och snart var han antagen och igång med sin utbildning.

Han berättar att han för första gången trivs och till och med är lycklig i sin arbetssituation – ”lycklig är ett konstigt ord att använda för någon som inte har haft många minnen av lycka”.

Psykisk ohälsa en tillgång

– Att lida av psykisk ohälsa är inte accepterat överallt i samhället. Här är det inte bara accepterat, utan också en tillgång. Jag får vara den person som jag har råkat bli och samtidigt hjälpa andra att vara dem som de har råkat bli. Min psykiska ohälsa har lett mig hit och då har det på något sätt varit värt det, förklarar han.

Naseer är anställd av projektet fram till årsskiftet. Hans arbete gör skillnad varje dag och förhoppningen är att han ska få stanna kvar på sjukhuset.

– Han skänker trygghet till patienterna eftersom han vistas mycket i dagrummet och finns tillgänglig för att prata, promenera eller bara vara. Han har en lugnande effekt, då han kan hitta på saker direkt och inte är uppbunden som vi andra är. Han är en jättetillgång, konstaterar Jenny Kullman.

Text: Josefina Brattö


Fakta Peer support

Västra Götalandsregionen och NSPHiG står bakom Peer support, som är ett pilotprojekt inom psykiatrin. NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland och är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och närståendeorganisationer.