Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Närakuterna har ett större vårdutbud än jourcentralerna och ska bland annat kunna ta röntgenbilder.

Närakuter startar i Skene och Lidköping

Satsningen på närakuter ska göra vården mer tillgänglig och de som redan finns visar goda resultat.  Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att starta ytterligare två närakuter som pilotprojekt i Skene och Lidköping.

Närakuterna, som startar efter nyår, ska finnas vid nuvarande jourcentraler. Målet är att patienterna ska få bästa möjliga vård och att väntetiderna till vården ska minska. Många patienter som idag söker vård på sjukhusens akutmottagningarna kan få vård inom primärvården och därmed få vård snabbare

Närakuterna innebär att de nuvarande jourcentralerna i Skene och Lidköping får utökade uppdrag. Det innebär bland annat bättre tillgång till direkt konsultation med specialistläkare på sjukhus vid behov, och bättre möjligheter till provtagning och röntgenundersökningar.

I Lidköping kommer jourcentralen att flytta in på sjukhuset vid årsskiftet och därefter kan närakuten starta. I mitten av december beräknas det vara klart med öppettider, verksamhetsstart, ekonomiska och juridiska förutsättningar.

Nöjda patienter

Närakuterna ska drivas av Närhälsan och bemannas av sjuksköterskor och läkare i allmänmedicin.

Redan idag bedrivs två närakuter som pilotprojekt i Västra Götalandsregionen (VGR). En vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) akutmottagningen vid Östra sjukhuset och en vid en vårdcentral i Tanum. Erfarenheten från SU/Östra visar att patienter och medarbetare är nöjda och att väntetiderna har kortats både på akutmottagningarna och närakuten. När de fyra närakuterna har utvärderats kan fler närakuter komma att införas i Västra Götaland och ersätta jourcentralerna.

Sammanlagt bedöms närakuterna i Skene och Lidköping kosta 3,8 miljoner kronor under 2019.

Närakuten på Östra sjukhuset förlängs

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att förlänga närakuten vid Östra sjukhuset som pilotprojekt. Syftet med projektet är att utveckla och pröva nya arbetssätt mellan primärvård och akutsjukvård och att stärka omhändertagandet av de patienter som söker vård på akutmottagningarna på sjukhuset.

Närakuten på Östra sjukhuset är placerad i direkt anslutning till akutmottagningarna på sjukhuset. Patienterna har fått en första bedömning innan de hänvisats antingen till akutmottagningen eller till närakuten.

En utvärdering av arbetssättet visar på överlag nöjda patienter och medarbetare. Väntetiderna har minskat och andelen patienter som kunnat få vård på närakuten i stället för på akutmottagningen uppgick till 21 procent. Utvärderingen visar också att samarbetet har förbättrats mellan sjukhuset och primärvården.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se