Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
70-årige Börje Keinänen var en av invånarna i Angered som ville testa sin lungkapacitet när sjukhuset var ute på stan med spirometer. Foto: Ludvig Trulsson

Rökare i Angered mötte sjukvården på stan

Rökarna i Angered får lite extra omsorg av sjukvården den här veckan. Att vara ute på stan och möta invånarna under tobaksfria veckan är ett sätt för Angereds Närsjukhus att erbjuda nära vård.

– Hej! Röker du? Vill du testa dina lungor?

Mitt inne i gallerian i Angereds centrum står sjuksköterskan Mirela Osmanovic och Susanna Nilisse, biomedicinsk analytiker, och försöker få uppmärksamhet från förbipasserande. Båda jobbar på lungmottagningen vid Angereds Närsjukhus. Med finns också folkhälsoplanerare Charlotta Bertolino som varit med och planerat denna och flera andra aktiviteter i området under den tobaksfria veckan.

– Vi har gjort det här många gånger förut. Det brukar alltid komma fram några som vill testa sig och få information om hur de kan få hjälp att sluta röka, berättar Charlotta Bertolino.

50 cigaretter om dagen

Efter en stund stannar 70-årige Börje Keinänen och vill prata. Han har ett paket cigaretter i ena handen och i den andra en kasse med nyss inköpta cigaretthylsor som fungerar som tomma cigaretter man själv stoppar tobak i.

– Jag röker ungefär 50 cigaretter om dagen, säger han.

– Oj, det är mycket… Vill du inte få hjälp att sluta röka? frågar Mirela Osmanovic.

Men Börje Keinänen är inte intresserad. Däremot kan han tänka sig att blåsa i den enkla spirometern som Susanna Nilisse har med sig.

Sjuksköterska Mirela Osmanovic, Angereds Närsjukhus
Sjuksköterska Mirela Osmanovic, Angereds Närsjukhus. Foto: Ludvig Trulsson

Mäter lungkapacitet

En spirometer mäter kapaciteten i lungorna, det vill säga kraften och hur mycket luft man blåser ut. Efter ett enkelt blåstest går det att upptäcka om en person har en tendens till exempelvis astma eller KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL är en sjukdom som framför allt orsakas av tobaksrökning. Symptom är bland annat svårighet att andas och mindre ork.

Börje tar sats. Det krävs en kraftig utblåsning för att spirometern ska fungera optimalt.

– Det ser faktiskt bra ut, säger Susanna Nilisse när hon läst av displayen.

Hon förklarar att det är individuellt hur mycket man påverkas av rökning. Vissa får aldrig KOL även om de har rökt väldigt mycket och väldigt länge.

Möta invånarnas behov

Att vara ute på stan och träffa folk är ett konkret exempel på den ”nära vård” som Angereds Närsjukhus bedriver och som utmärker sjukhusets arbete. Nära vård betyder i det här fallet att möta invånarna efter deras behov. Finns det en hög andel människor i närområdet som drabbas av en viss sjukdom, ja då tillsätter man helt enkelt rätt kompetens och resurser för att kunna ta hand om de patientgrupperna.

Precis ett sådant exempel är KOL. I nordöstra Göteborg där Angered ligger är det nämligen en utmärkande hög andel av befolkningen som lider av lungsjukdomen. Därför har man sett till att det finns ett särskilt team vid Angereds Närsjukhus som jobbar med just dessa patienter. Detsamma gäller tuberkulos där det också finns specialistvård på plats, och så vidare.

Så enkelt som möjligt

Men nära vård betyder så mycket mer. Angereds Närsjukhus startade sin verksamhet 2009 och för tre år sedan stod den nya sjukhusbyggnaden klar. Placeringen mitt i centrala Angered är ett högst medvetet val – för att man vill vara så nära och tillgängliga som möjligt.

Inne i sjukhusbyggnaden ligger även vårdcentralen, och de båda har en gemensam reception vilket är ganska ovanligt. Allt för att det ska kännas så enkelt som möjligt att komma hit som patient. Och för att man ska slippa slussas runt i systemet i onödan.

Från andra kulturer

Överläkare Stefan Elmqvist jobbar på lungmottagningen vid Angereds Närsjukhus.

– Våra patienter kommer till stor del från andra länder och andra kulturer. För många kan det vara svårt att förstå det svenska vårdsystemet, och vissa drar sig kanske för att söka vård för att de inte litar på myndigheter. Här vill vi sänka trösklarna så långt det är möjligt, förklarar överläkare Stefan Elmqvist som jobbar på lungmottagningen vid Angereds Närsjukhus.

– För mig som jobbar nära patienterna är den muntliga informationen avgörande. Jag ska inte bara ge behandling utan jag har även ett slags utbildningsansvar. Det vill säga jag måste vara extra tydlig och förklara hur vården fungerar för den som inte vet. Så att alla känner sig bekväma med att gå till sjukvården. För mig är det nära vård.

Text: Malin Husár
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus. Foto: Malin Husár

Angereds Närsjukhus ägs och drivs av Västra Götalandsregionen (VGR). Det är ett modernt specialistsjukhus som ligger mitt i centrala Angered och som stod klart 2015. Här jobbar man med nära vård. Det betyder att vården utgår från invånarnas behov, och att sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande.

En viktig anledning till att Angereds Närsjukhus byggdes var för att förbättra hälsan bland invånarna i Göteborgs nordöstra stadsdelar. En behovsanalys gjordes innan, det vill säga en genomgång av befolkningens levnadsvillkor och hälsa i området. Analysen har legat till grund för vilka verksamheter som Angereds Närsjukhus har idag.

Behovsanalysen visade bland annat att invånarna i området har en högre dödlighet än i övriga länet och riket i sjukdomar som kan relateras till levnadsvanor. Exempel på sådana sjukdomar är:

  • Hjärt-kärlsjukdomar
  • KOL
  • Lungcancer
  • Alkoholrelaterad dödlighet

http://www.angeredsnarsjukhus.se

Fakta: Tobaksfria veckan

Den tobaksfria veckan uppmärksammas varje år vecka 47. Veckan är en del av ett nationellt arbete som strävar efter att mindre än fem procent av befolkningen ska vara dagligrökare till år 2025.

I dag röker cirka tio procent av befolkningen i Sverige dagligen, vilket påverkar både ekonomin och hälsan för den som röker. Men det medför även kostnader för samhället i stort.