Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Tre zoner för kollektivtrafiken förenklar för resenärer

Ett tilläggsyrkande om möjlighet till subventioner för periodkort löste knuten. Regionfullmäktige fattade beslut om den största förändringen för Västtrafiks resenärer någonsin. 70 zoner blir 3.

Kollektivtrafiken i Västra Götaland delas in i tre zoner, se faktaruta. När resenärer inte behöver passera zongränser blir biljettsystemet mer överskådligt och enklare för resenärerna. Tanken är ett system som uppmuntrar till att resa kollektivt. Men det har inte varit helt enkelt att baxa igenom förändringen. Och en av stötestenarna har handlat om pris för periodkort.

Från talarstolen läste Ulrika Frick (MP) upp ett tilläggsyrkande som Blågrön samverkan, S och V ställt sig bakom. Tilläggsyrkandet lyder: ”Möjligheten för kommuner, som till exempel Göteborgs kommun, att subventionera sina kommuninvånares periodkort kvarstår även i den nya zonstrukturen.”

”Det känns fantastiskt”

–  Det känns fantastiskt att stå här igen och att få fatta beslut som förenklar för resenärerna. Det är vårt ansvar som politiker att möta upp medborgarnas efterfrågan på ett nytt och enklare biljettsystem, säger Ulrika Frick (MP).

Knuten bakom återremissen vid regionfullmäktige 9 oktober är löst. Sedan dess har en ny behandling i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) gjorts och beslut i regionstyrelsen 13 november, med samma innebörd som det återremitterade förslaget. Och med tilläggsyrkandet som presenterades från talarstolen gick förslaget igenom.

– Även om vi inte fattar beslut om taxor i regionfullmäktige idag, så vill vi nu möjliggöra för kommunerna att subventionera periodkort. Vi skapar därmed förutsättningar för kommunerna att även i framtiden göra en prisbild för kollektivtrafikresandet som är mer jämlik, säger Alex Bergström (S).

En ny prissättning kommer att utredas i grunden och det är idag för tidigt att säga hur resenärernas plånbok påverkas.

Ett införande av de nya zonerna kan ske tidigast under hösten 2020.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Så här ser zonindelningen ut

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö.

Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.

Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland.