X
    Kategorier NyheterVård

Digital tandvård – få specialisthjälp på distans

Ella, 9 år, får distanskonsultation av ortodontispecialisten Boel Gunnarsson. Bredvid Ella syns tandläkaren Rodica Dragan och klinikkoordinatorn Annie Molarin.

Nu kan patienter få konsultation av en specialist via videolänk. Projektet som testas på elva kliniker väntas leda till kortare kötid och färre remisser.

– Det här ökar tillgängligheten till specialisttandvård för patienten och på sikt kommer troligen färre remisser att skickas, säger Susanne Mälsjö, projektledare för distanskonsultation.

Sedan i somras testar elva kliniker distanskonsultation. Det är en teknisk lösning där man med hjälp av toppklassig videoutrustning ger patienter möjlighet att rådfråga en specialist via videolänk.

Två av klinikerna i pilotprojektet är Folktandvården Fristad och ortodonti i Borås. En vanlig förmiddag i början av hösten var 18 patienter inbokade för videokonsultation hos Folktandvården Fristad.

”Ett steg framåt”

En av dem, Ella, 9 år – i sällskap med mamma Petra Wilandson – undrade om hon skulle behöva tandställning. I behandlingsrummet fanns också tandläkare Rodica Dragan, tandsköterska Therése Schönberg och på andra sidan skärmen Boel Gunnarsson, specialisttandläkare i ortodonti.

Ella och tandläkare Rodica beskrev situationen för specialisten Boel som därefter fick se in i Ellas mun via en extraoral kamera. Cirka sju minuter senare var konsultationen färdig. I stället för tandställning föreslog specialisten att några mjölktänder skulle tas bort för att göra plats åt vuxentänder.

Efteråt är Ella lite orolig för att dra ut tänder, men hon och hennes mamma var positiva till att träffa en specialist via videolänk.

– Spännande! Det var första gången vi testade det här och vi är jättenöjda, säger mamma Petra Wilandson.

– Mm, samma här, säger Ella.

Även tandläkare Rodica och tandsköterska Therése är nöjda med visningen.

– Konsultationen gick jättebra och tekniken fungerade som den skulle. Det här är bra både för oss och för patienterna. Ett steg framåt och ett sätt att utvecklas, säger Rodica Dragan.

Vinster för patient, behandlare och miljö

Susanne Mälsjö, tandläkare och chef för Folktandvården Lindome och projektledare för distanskonsultation, ser flera fördelar med den nya tekniken som kan användas inom Folktandvårdens olika kunskapsområden.

– Det här ökar tillgängligheten till specialisttandvård för patienten och på sikt kommer troligen färre remisser att skickas.

Susanne Mälsjö.

En annan fördel är att resandet minskar för såväl specialisttandläkare som patienter vilket ger en miljövinst.

– Distanskonsultation höjer även kompetensen inom allmäntandvården och gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård säkerställs.

I förlängningen kan Susanne Mälsjö se ytterligare användningsområden, till exempel handledning samt terapiplanering ihop med specialisttandvården men också mellan allmäntandvårdskliniker.

Vad finns det för utmaningar med distanskonsultation?

– Distanskonsultation innebär ett nytt arbetssätt som kräver en förändringsprocess och det kan ta tid. För både patient och vårdgivare kan det vara en omställning att ett möte sker digitalt.

I december slutförs en utvärdering av projektet som kommer att ligga till grund för ett ledningsbeslut och ett eventuellt breddinförande i Folktandvården.

– Det här är ett fantastiskt spännande pilotprojekt. Ny teknik som ger nya möjligheter, avslutar Susanne Mälsjö.

Text & bild: Ebba Strömqvist
vgrfokus@vgregion.se


 

Gabriel Holmqvist :