Invånarna i Västra Götaland är mindre nöjda med vårdcentralerna nu än innan vårdvalet infördes. Det konstaterar forskaren John Magnus Roos i rapporten "Hemma Väst" som presenteras idag.

Är du nöjd med din vårdcentral? Det kan bero på vilken kommun du bor i. Invånarna i Gullspångs kommun är mest nöjda och de minst nöjda i bor i Svenljunga, Tibro eller på Orust.

Idag presenterar SOM-institutet vid Göteborgs universitet (GU) sin årliga rapport om vad invånarna i Västra Götaland tycker i olika frågor.

I år har forskarna bland annat undersökt hur nöjda invånarna är med sin vårdcentral efter att vårdvalssystemet infördes.

Syftet med lagen om vårdvalssystem, som trädde i kraft 2009 var att konkurrensen mellan de privata och de offentliga vårdcentralerna skulle stimulera till bättre verksamheter genom exempelvis kortare väntetider för patienterna.

Blev det så, frågar sig forskaren John Magnus Roos. Svaret är nja. Generellt sett har nöjdheten med vårdcentralerna  i Västra Götaland minskat sedan vårdvalet infördes.

Bäst med jämn fördelning

Däremot skiljer det sig åt mellan kommunerna. Invånarna är mest nöjda i de kommuner där det finns både privata och offentliga vårdcentraler att välja mellan och minst nöjda då det bara finns antingen privat eller offentlig vårdcentral (Närhälsan).

– Det tycks alltså vara så att nöjdheten är som bäst då det råder en jämn fördelning av patienter mellan privata och offentliga vårdcentraler, som för Gullspång kommun och Sotenäs kommun, säger, John Magnus Roos.

Krävs mer forskning

De kommuner vars invånare är mest nöjda med sina vårdcentraler är Dals-Ed, Sotenäs och Gullspång, medan de kommuner vars invånare är minst nöjda med sina vårdcentraler är Orust, Svenljunga och Tibro.

Rapporten kommer alltså fram till att invånarna är mindre nöjda generellt sett och att det skiljer sig åt mellan kommuner och även delar av Västra Götaland. Däremot finns inga svar på varför det är så.

– Det krävs ytterligare forskning för att utreda vad det beror på. En förklaring skulle kunna vara ökade administrativa kostnader som tillkommit med vårdvalssystemet och att dessa kostnader har tagits från den operativa och patientnära verksamheten, säger John Magnus Roos.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


FAKTA

Minst 95 procent av invånarna i Västra Götaland känner till att de kan byta vårdcentral och minst 65 procent anser att de har gjort ett aktivt val.

I oktober 2009 var 30 procent av invånarna listade på privata vårdcentraler. I oktober 2017 hade andelen ökat till 42 procent.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Rapporten som i år heter ”Hemma Väst” är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och GU. SOM-institutet genomförde hösten 2017 för 26:e året i rad en regional frågeundersökning med syfte att kartlägga västsvenska folkets vanor och attityder på ett flertal områden med fokus på (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Den västsvenska SOM-undersökningen  skickades till sammanlagt 6 000 personer Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Avsnittet om vårdvalet baseras på 27 231 personer som har besvarat den Västsvenska SOM-undersökningen under perioden 2009-2017.