Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Under 2019 ska fler vårdcentraler i VGR kunna erbjuda terapi via nätet. Foto: Anna Rehnberg

Stort intresse för terapi via nätet – nu ska fler få möjligheten

Att få hjälp mot psykisk ohälsa via nätet ger ofta lika gott resultat som traditionell behandling. Nu får fler möjlighet att göra sin behandling hemma utan att behöva passa tider.

Sömnsvårigheter, oro eller depression är exempel på problem som kan behandlas via nätet. Ofta går det också snabbare att få hjälp. Första steget är att kontakta vårdcentralen.  Läkare, sjuksköterska eller psykolog på vårdcentralen bedömer då om kognitiv beteendeterapi via internet (ikbt) kan passa och bokar i så fall en tid för bedömning hos en terapeut.

– Det blir ett samtal där man gör en ordentlig bedömning och kommer fram till vilken behandling som kan hjälpa. Om vi bedömer att det skulle passa med ikbt, kan patienten få en inloggning direkt via 1177 och få tillgång till programmet för att starta behandlingen, säger Elisabet Gervind, psykolog.

Väntelista

Elisabet Gervind, som behandlat många patienter med ikbt, jobbar nu med att få fler vårdcentraler i Västra Götalandsregionen (VGR) ska komma igång.

Just nu finns ikbt på ett 30-tal vårdcentraler i VGR. Från januari 2019 erbjuds alla vårdcentraler i VGR att börja arbeta med metoden. Intresset är stort och det finns redan en väntelista.

– Vi kan inte få igång alla samtidigt, för det tar tid att utbilda personal och få all teknik på plats, säger Elisabet Gervind.

Stora fördelar

Elisabet Gervind, psykolog
Elisabet Gervind, psykolog

Elisabet Gervind ser stora fördelar med metoden. Den kräver mindre resurser samtidigt som den kan erbjuda tätare kontakt med patienten jämfört med traditionell behandling. Den tydliga strukturen är en annan stor fördel.

När patienten fått en inloggning på 1177 ligger åtta kapitel färdiga. Utbildningsmaterialet  innehåller både texter, filmer och skriftliga övningar att besvara. Övningarna hjälper patienten att reflektera över sitt tillstånd och att lära sig verktyg för att hantera livet. Övningarna kan göras var som helst, när som helst och hur länge som helst.

Jobba med sig själv

David Grönbäck, som du kan läsa om här, valde till exempel att göra kortare arbetspass i början, eftersom han hade svårt att koncentrera sig. Allteftersom behandlingen fortskred, blev hans pass vid datorn längre.

Rekommendationen är att arbeta med ett kapitel i veckan och därefter ha kontakt med sin terapeut. Stödet från terapeuten finns där hela tiden, samtidigt som motivationen hos patienten är en förutsättning för att metoden ska bli framgångsrik.

Kontakt varje vecka

– Med en sådan struktur blir det tydligare att det är upp till patienten att jobba med sig själv. Patienten får stöd, men det är ingen annan som gör jobbet, säger Elisabet Gervind.

Hur Elisabet har kommunicerat med sina patienter har sett lite olika ut, men gemensamt för alla är att hon alltid har någon form av kontakt varje vecka. En del pratar hon med i telefon, andra föredrar att återkoppla med säkra meddelanden via 1177.

Den största utmaningen med metoden är om motivationen hos patienten skulle brista. Då blir det svårt att komma vidare och det blir heller inte lika tydligt att patienten är på väg att tappas bort, jämfört med när en patient inte dyker upp vid avtalad tid till vårdcentraler.

Personer med sömnproblem

– Men det är nog den enda nackdel jag kan komma på. För samtidigt är motivationen en styrka. Det finns en stor poäng med att patienten får spela själv i stället för att sitta på läktaren. Och nu finns det forskning som visar att behandling via internet många gånger har lika goda resultat som behandling ansikte-mot-ansikte.

Vilka patienter passar den här metoden för?

– En förutsättning är att man är någorlunda bekväm med tekniken och har tillgång till dator och internet. Vi märker ingen större skillnad mellan åldrarna bland dem som söker, men har märkt att vi når patienter vi inte behandlat tidigare. Som till exempel personer med sömnproblem, som förut fick tabletter. Nu kan vi ge dem ett strukturerat program de har nytta av resten av livet.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också: Nu mår David bra igen – tack vare terapi på nätet


Fakta ikbt

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns fem olika program för internetbaserade behandlingar:

  • lindrig till måttlig depression
  • mild till måttlig ångest
  • oro
  • sömnbesvär
  • stress

De vårdcentraler i VGR som erbjuder ikbt, brukar informera på sin hemsida. Om du är intresserad av ikbt, kontakta din vårdcentral och fråga.