Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Den 12 december höll Magnus Berntsson ett tal om klimatåtgärder som representant för världens kommuner och regioner på COP24.

Därför deltar VGR under FN:s klimatkonferens

FN:s klimatkonferens COP24 i polska Katowice är snart avklarad. Västra Götalandsregionen (VGR) har funnits på plats under veckan som handlat om hur målen i Paris-avtalet ska uppfyllas.

Utöver nationella representanter finns även representanter från lokal och regional nivå. Från VGR medverkar Magnus Berntsson som är ordförande i miljönämnden samt ordförande för Assembly of European Regions(AER) och Regions of Climate action.

– Regionerna spelar en stor roll som en samlande kraft när klimatmålen ska genomföras. Det är på lokal och regional nivå som det praktiska arbetet med klimatarbetet sker. Genom att vi samarbetar med andra regioner via nätverk blir vår röst starkare och nationell och internationell nivå måste lyssna på regionerna, säger Magnus Berntsson.

Under veckan har Magnus Berntsson medverkat i flera möten och samtal med olika nyckelpersoner inom klimat- och miljöområdet, däribland andra lokala och regionala ledare.

Viktigaste klimatmötet

Årets möte har samlat cirka 30 000 deltagare, bland dem miljö- och klimatministrar från 196 länder. COP (Conference of Parties), som konferensen kallas, sträcker sig tillbaka till 1995 då första mötet hölls i Berlin.

– VGR:s framstående positioner i internationella nätverk ger tyngd och bjuder in oss till sammanhang där vi kan vara med och påverka den globala agendan. Det här är ett gott exempel på det mervärde vårt internationella engagemang ger, säger Magnus Berntsson.

Mötet i Katowice ses som det viktigaste klimatmötet sedan COP21 i Paris, 2015 då världens ledare kom överens om ett nytt klimatavtal med sikte på att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Förhoppningen är att det pågående mötet ska landa i en regelbok för det globala klimatarbetet.

Ta klimatomställningen på allvar

Under veckan har Magnus Berntsson medverkat i flera möten och samtal med olika nyckelpersoner inom klimat- och miljöområdet, däribland andra lokala och regionala ledare.

– Under veckan har det blivit ännu tydligare att lösningen finns lokalt och regionalt. På vår nivå händer det konkreta saker. Det gör det inte alltid när staterna diskuterar med varandra. Det är viktigt att inte bli handlingsförlamad när vi möts av negativa nyheter om klimatet, vi måste fortsätta vara modiga och ambitiösa.

Den 12 december höll Magnus Berntsson ett tal om klimatåtgärder som representant för världens kommuner och regioner på COP24. På mötet deltog flera högnivårepresentanter som Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

– Det var en fantastisk möjlighet att få tala på huvudeventet, säger Magnus Berntsson.

– En annan reflektion är att det är fascinerande hur mycket som bestäms i sista minuten under förhandlingarna.

När denna artikel skrevs var det fortfarande inte klart om konferensen kommer fram till någon regelbok, då några länder fortfarande bestrider fakta om den globala temperaturökningen.

Klimatmötet pågår till 14 december.

Text: Bettina Axelsson, Josef Gustafsson
vgrfokus@vgregion.se