Din patientjournal behöver inte längre förvaras i arkiv. Nu kan du läsa delar av den via webbplatsen 1177.se. –Det gör att man slipper oroa sig för att glömma bort viktiga saker, säger Elisabeth Wehlander, projektsamordnare för Journal via nätet. Foto: Johan Byström/Jan Kallenberg
Du kan läsa delar av din journal via webbplatsen 1177.se. "Det gör att man slipper oroa sig för att glömma bort viktiga saker", säger Elisabeth Wehlander, projektsamordnare för Journal via nätet. Foto: Johan Byström/Jan Kallenberg

Att läsa din patientjournal via nätet kan ge dig större inflytande över den vård du får.
– Det gör också att man slipper oroa sig för att glömma bort viktiga saker, säger Elisabeth Wehlander, projektsamordnare för Journal via nätet.

Du sitter hos läkaren med en klump i magen, har svårt att andas och hjärtat rusar. Nu ska du få beskedet. Alla frågor är bortglömda och väl hemma kommer du inte ihåg vad som sades. Räddningen kan vara journal via nätet.

Läkaren har historiskt sett varit den som fattat beslut i patientens ställe.  Journal via nätet och en allt större tillgång till medicinsk information på webben bidrar till att vården blivit mer demokratisk. Numera ska patientens önskemål respekteras och ingen behandling får starta utan patientens godkännande.

God respons

Elisabeth Wehlander är projektsamordnare för Journal via nätet. Hon berättar att responsen från invånarna har varit god. Många vill faktiskt ha tillgång till ännu mer information än vad som är möjligt idag. Journal via nätet ökar möjligheten till kunskap om sin egen hälsa. Om patienten sedan upptäcker något fel i läkarens journal, kan hen skicka ett meddelande och begära ändring.

Patienter vill känna att de har kontroll över sin vårdsituation. Hur har diskussionen mellan mig och läkaren uppfattats? Vad visade provsvaren? Hur löd ordinationen?
Elisabeth har varit i kontakt med patienter som föredragit möjligheten att ta del av ett tråkigt besked via nätet. Det har gett dem en chans till att förbereda sig inför samtalet med läkaren.

Ökad kontroll

Forskning visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt. Ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienterna för sjukvården.
– Man vill framförallt läsa om det senaste besöket för där finns en planering framåt i tiden. Informationen kan fungera som en checklista över det man kom överens med läkaren om, en kontroll på att man är inne på samma spår. Genom att själv få läsa behöver du heller inte oroa dig över att glömma bort viktiga saker, förklarar Elisabeth Wehlander.

Bildar team

Att få ut journalkopior i pappersform har varit möjligt sedan tidigare men funktionen att kunna läsa via webbplatsen 1177.se har sänkt ribban. Nu är det lätt och snabbt att ta del av journalanteckningarna.
– Det har vuxit fram en känsla av att man samarbetar med vårdpersonalen, att man bildar ett slags team. Den känslan har allt fler i vårdpersonalen också fått, säger Elisabeth Wehlander.

Skeptiska läkare

Införandet av tjänsten Journal via nätet har gått smidigt. Per Wiger, ortoped och chefsläkare på Alingsås lasarett, medger dock att det funnits kollegor som har varit skeptiska.
– Vi har varit extremt sena i den offentliga vården med att bjuda in till ökad delaktighet och medbestämmande. Det har tidigare varit så att vi nästan krävt att patienten ska buga och bocka för oss. Men då har man inte förstått vilka vården faktiskt är till för, säger han.

Med i alla beslut

Per Wiger har jobbat på nationell nivå med patientsäkerhetsfrågor och har följt Journal via nätets stegvisa införande i Sverige.
– Jag har redan från första början önskat involvera patienten oerhört mycket mer i sin egen vård, att patienten ska få vara med i alla beslut och delges alla tankar. Därför var det fullständigt självklart för mig med transparens och att patienten skulle få tillgång till sin egen journal via nätet.

Öka samarbetet

Per Wiger tycker att största fördelen med journal via nätet är patientens delaktighet och den ökade möjligheten att ta till sig ett budskap.
– Forskning visar att patienten bara kommer ihåg 20-30 procent av vad som sägs vid ett läkarbesök. Men idag kan patienten med lätthet att gå in i sin journal via nätet och läsa det läkaren sa. Repetition sägs ju vara kunskapens moder, påpekar Per Wiger som tror på en ökad digitalisering som ett nödvändigt steg för att öka samarbetet med patienterna.

Text: Jan Kallenberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Därför är vårdmötet viktigare än Google

Läs mer om Journal via nätet på 1177.se